LS, voimassa 1.2.2017 lukien

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piirissä on 17 000 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä.

Heistä 9 800 työskentelee sairaaloissa ja 4 100 terveyskeskuksissa.

Hammaslääkäreinä työskentelee 2 500 ja eläinlääkäreinä noin 500 lääkäriä.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-435-2

Painetun kirjan voi tilata verkkokirjakaupasta


Kunnallinen eläinlääkäritaksa 1.1.2017 lukien löytyy yleiskirjeestä 5/2016