Suomeksi

LÄKTA

2017

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2017

  Husläkarnas lönesättning, den nedre och övre gränsen för befolkningsdelen, ersättningar för åtgärder och besök

  Läkarens tjänstebeteckning/uppgift

  Husläkare
  Grundlön, €

  1

  Överläkare/läkare i motsvarande ställning

  Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

   

  L1VV2001

  4 313,34

  2

  Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter

   

  Hälsocentralläkaren har specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

   

  L1VV3001

  3 455,05

  3

  Övriga hälsocentralläkare

   

  3.1

  Legitimerad läkare som har genomgått särskild allmänläkarutbildning eller som i sammanlagt minst 3 år har utövat läkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering

   

  L1VV3002

  2 908,19

  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad läkare.

   

  3.2

  Legitimerad läkare

   

  L1VV4000

  2 788,17

  Nedre och övre gräns för befolkningsdelen i en husläkares lön
  Enligt bilaga 1 § 2 mom. 1 i LÄKTA 2014–2016 (1–2 upplagan) är befolkningsdelen i en husläkares lön från 1.1.2016 1,89–2,23 euro per månad för varje person som hör till husläkarens basansvarsbefolkning.

  Tabell över husläkarnas åtgärdsersättningar från 1.1.2016

  Arvoden och
  ersättningar

   

  Dagtid för husläkare

  Arbetsplats-
  jour

  Avvikande arbetsplatsjour och fri jour

  Åtgärdsgrupper

  R 0

  2,68

  2,68 

  3,03

  R I, RU I, RR I

  7,26

  7,26

  8,21

  R II, RU II, RR II

  10,96

  10,96

  13,57

  R III, RR III

  26,80

  26,80

  30,76

  Husläkarnas besöksarvoden från 1.1.2016

  Arvoden och ersättningar

  Husläkare
  (ej jourtid)

  Besöksarvoden

  Patient som hör till basansvarsbefolkningen besöker sin husläkare

   

  Patient som hör till basansvarsbefolkningen besöker någon annan husläkare än sin egen

  1)    då patientens husläkare har semester, jourledigt, tjänstledigt eller deltar i utbildning som arbetsgivaren anvisat

  2)    vid någon annan tidpunkt

   

   

  1)    5,31–6,30

   


  2)   

  Patient som inte hör till basansvarsbefolkningen besöker husläkaren


  5,31–6,30

  Separat besök av läkare hos patient då sträckan mellan läkarmottagningen och patientens hem är

  a)    högst fem kilometer

  b)    mer än fem kilometer

   

   

  a)    14,62

  b)    21,04