UKK
LS

Miten huomioimme suoritepalkkiojärjestelmässä suoritteisiin irrotettavan osuuden lääkäreiden palkkauksessa ajalla 1.6.–31.12.2023?

Mikäli uuteen suoritekorvausjärjestelmään päätetään käyttää varallisuutta muista palkanosista, esimerkiksi uraporraspalkoista irrottamalla, tulee tämä osuus huomioida siirtymäkauden ajan maksettavassa suoritesiivussa. Suoritesiivu voi siten pitää sisällään sekä siirtymäkauden aikaisen laskennallisen suoritesiivun (ks. ohje suoritekorvausjärjestelmän käyttöönoton tueksi, kohta 3) että 1.6.–31.12. uraporraspalkasta mahdollisesti irrotettavan osan huomioimisen. Kenenkään kokonaisansiot eivät voi laskea, vaikka palkanmuodostus muuttaa muotoaan.
 
Uraporraspalkan muuttuessa on huomioitava heijastevaikutusten aiheuttamat muutokset automaattisissa lisissä, kuten työkokemuslisässä. Rahan siirtäminen tehtäväkohtaisista palkoista suoritekorvausjärjestelmään alentaa työkokemuslisän ja muiden ns. automaattisten lisien euromäärää. Tämä alenema on kompensoitava siirtämällä vastaava euromäärä suoritekorvauksiin. Näin kenenkään kokonaisansiot eivät laske tehtäväkohtaisten palkkojen alentuessa. Vastaavasti on arvioitava suoritepainotteisuuden lisääntymisen vaikutus vuosiloman ja muiden poissaolojen palkkaukseen ja kompensoitava tämä alenema suoritekorvauksissa.
 
Koska kokonaisuus on monimutkainen, on sallittua, että maksettuja palkkoja korjataan jälkikäteen, mikäli huomataan virheitä suuntaan tai toiseen. Tärkeää on kuitenkin se, että 1.6.2023 voimaantulevat palkankorotukset sekä lokakuun yleiskorotus (0,77 %) maksetaan palkkoihin oikein.

Mikäli suoritepalkkausjärjestelmään siirtymisen aikataulu on liian tiukka, työnantajat voivat hakea lisäaikaa järjestelmään siirtymiselle KT:n yleiskirjeen 21/2023 hakemuslomakkeiden mukaisesti.