På svenska
Yleiskirje
14/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2014–2016)

Oheisena tiedoksi sopimusosapuolten yhteiset OVTES 2014–2016 sopimusmuutosten soveltamisohjeet 1.3.2014 lukien. Soveltamisohjeet ja sen liitteet (allekirjoituspöytäkirja, sopimus ja palkkaliite) ovat tulostettavissa KT:n verkkosivuilta. Sopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Työmarkkinakeskusjärjestöt vahvistivat neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimukseksi 25.10.2013.

Voimassaolo 

Sopimus on voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen jakso on voimassa 1.3.2014–31.12.2015 (22 kk) ja toinen jakso on voimassa 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk). Sopimus on irtisanottavissa allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 3 momentin mukaisesti 31.8.2015 mennessä päättymään 31.12.2015.

Kustannusvaikutus 

Vuoden 2014 korotukset (1.7.2014 lukien) korottavat opetushenkilöstön palkkauskustannuksia vuoden 2014 aikana keskimäärin 0,34 %. Vuoden 2015 korotukset (1.7.2015 lukien) korottavat palkkakustannuksia vuoden 2015 aikana keskimäärin 0,2 %. Sopimuksen kustannukset vaihtelevat sopimusliitteittäin sekä eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta. 

Sopimuskirjat 

Painetun sopimuksen tilaamisesta lähetetään erillinen yleiskirje.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund

Liite 

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen
(OVTES 2014–2016) sopimusmuutosten soveltamisohjeet