Suomeksi
Cirkulär
14/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2014–2016)

Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i UKTA 2014–2016 från och med 1.3.2014. Tillämpningsanvisningarna och bilagorna (underteckningsprotokollet, avtalet och lönebilagan) kan skrivas ut på KT:s webbsidor. Genom avtalet verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat 30.8.2013 om sysselsättnings- och tillväxtavtalet. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna fastställde förhandlingsresultatet 25.10.2013.

Giltighetstid 

Avtalet gäller 1.3.2014–31.1.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.3.2014–31.12.2015 (22 mån.) och den andra 1.1.2016–31.1.2017 (13 mån.). I enlighet med § 4 mom. 3 i underteckningsprotokollet kan avtalet sägas upp senast 31.8.2015 så att det upphör att gälla 31.12.2015.

Kostnadseffekt 

Förhöjningarna år 2014 (1.7.2014) höjer lönekostnaderna för undervisningspersonalen med i snitt 0,34 % under år 2014. Förhöjningarna år 2015 (1.7.2015) höjer lönekostnaderna med i snitt 0,2 % under år 2015. Kostnaderna för avtalet varierar efter avtalsbilaga och i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Avtalsböckerna 

Vi skickar ett särskilt cirkulär om beställning av det tryckta avtalet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Hannu Freund

Bilaga 

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i UKTA 2014–2016