På svenska
Uutinen

Uusi suositus henkilöstökertomuksen laadintaan

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on antanut uuden suosituksen henkilöstökertomusten laadintaan. Kuntatyönantajien suositellaan ottavan käyttöön viisi, valtakunnallisesti yhteistä tunnuslukua henkilöstötietojen seurannassa vuoden 2022 alusta alkaen.

Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan -julkaisun kansikuva

Uudessa suosituksessa henkilöstökertomuksen laadintaan esitetään viisi tunnuslukua, jotka kaikkien kuntatyönantajien toivotaan ottavan käyttöön henkilöstökertomuksissaan. Yhteisiksi valituissa tunnusluvuissa on tärkeää niiden samanlainen laskentatapa kaikissa kuntaorganisaatioissa.

–  Yhteinen laskentatapa on tärkeä, jotta saadaan vertailutietoa. Vertailutieto on tärkeä, jotta kunnat ja kuntayhtymät voivat saada kuvaa omasta tilanteestaan suhteessa muihin kuntaorganisaatioihin ja erityisesti suhteessa verrokkikuntiin, kertoo KT:n kehittämispäällikkö Jaana Näsänen.  

Aiempi KT:n suositus henkilöstöraportoinnista on vuodelta 2013.  Pääsääntöisesti kunnat käyttävät suositusta soveltuvin osin oman henkilöstökertomuksen laatimiseen. Lisäksi heillä on omia sisältöjä ja mittareita.

Videolla työmarkkinatutkija Riikka Krause kertoo henkilöstöraportointisuosituksen yleisten tunnuslukujen laskentatavoista.

 

Henkilöstötietoja tulisi seurata pitkin vuotta

Kuntaorganisaatioissa henkilöstökertomus tehdään kerran vuodessa. Jaana Näsänen kannustaa seuraamaan henkilöstökertomukseen koottuja tietoja ennakoivasti pitkin vuotta.

– Henkilöstötunnuslukuja seuraamalla saadaan tietoa, onko suunta oikea. Tunnuslukuihin ja niissä havaittaviin muutoksiin kannattaa myös reagoida ennakoivasti, Näsänen sanoo.

Henkilöstötietojen tulkintaan tarvitaan henkilöstöosaamista

Henkilöstökertomus on tarkoitettu työyhteisöjen, henkilöstön edustajien, johdon ja poliittisten päättäjien käyttöön. 

– Kun henkilöstötietoa hyödynnetään johtamisessa ja päätöksenteossa, henkilöstötiedon tulkinnassa täytyy olla aina mukana henkilöstöalan osaamista, Jaana Näsänen muistuttaa.

Henkilöstökertomuksen pitäisi olla poliittisille päätöksentekijöille yhtä tärkeää luettavaa kuin talouden tunnusluvut. 

–  Kun palvelut ovat ihmisten tekemää työtä ja kun organisaatiota halutaan johtaa tiedolla, ymmärrys henkilöstöstä on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja johtamisessa, Näsänen sanoo.

Kuntaorganisaatiot mukana uusimassa suositusta 

Uuden suosituksen sisältö tuotettiin KT:n vetämissä työpajoissa, jossa oli mukana KT:n asiantuntijoiden lisäksi edustajia kuntaorganisaatioista ja Kevasta.  Suositusta ovat kommentoineet KT:n HR-verkoston jäsenet sekä kunta-alan pääsopijajärjestöjen edustajat. 

Uusi suositus korvaa aiemman suosituksen vuodelta 2013 ”Henkilöstövoimavarojen arviointi -suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen.”

Muualla verkossa

Kuntamarkkinoilla 15.9. klo 10 KT:n tietoiskussa Uudistettu suositus henkilöstökertomuksen laadintaan, kehittämispäällikkö Jaana Näsänen ja työmarkkinatutkija Riikka Krause esittelevät suosituksen sisältöä. 

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT