På svenska
Uutinen

Vinkkejä sote-alan johtamiseen

Sote-alan lähiesihenkilöt tekevät hyvää työtä vaativissa olosuhteissa. Työterveyslaitos on koonnut heidän tuekseen käytäntöjä, joiden avulla työyhteisön hyvinvointia ja alan vetovoimaisuutta voidaan parantaa.

Työterveyslaitoksen (TTL) Mitä kuuluu? -hyvinvointikyselyn (2020) mukaan enemmistö sote-työntekijöistä arvioi oma lähiesihenkilön johtavan oikeudenmukaisesti ja valmentavasti. Esimerkiksi korona on kuitenkin lisännyt sote-työntekijöiden kuormittuneisuutta ja tarvetta kiinnittää entistä tarkemmin huomiota heidän palautumiseensa.

Työkykyjohtamista voi parantaa pienillä teoilla, joiden toteuttaminen ei ole vaikeaa ja jotka toistuessaan ovat vaikuttavia. TTL on koonnut vinkkilistan tällaisista teoista, jotta jokaisella työpaikalla ei tarvitse erikseen suunnitella keinoja työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen.

Ideat on tiivistetty 7 vinkiksi, joista työpaikat voivat valita itselleen sopivimmat:

1.  Järjestä työpaikalla säännöllisesti osaamisvartti

Vartin aikana työntekijät esittelevät toisilleen jonkin opin, havainnon, oivalluksen tai tutkimustuloksen. Kyvykkyyden tunne vahvistaa työhyvinvointia ja työkykyä: jokainen haluaa tuntea hallitsevansa työnsä ja pääsevänsä hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

2. Varmista, että työpaikan toimintatavat ovat läpinäkyviä

Toimintatapojen läpinäkyvyys vahvistaa oikeudenmukaisuuden kokemusta. Kaikissa työyhteisöissä on toimintatapoja, joita kaikki eivät välttämättä tiedä tai ymmärrä. On tärkeä keskustella tällaisista toimintatavoista ja tehdä niistä näkyviä esimerkiksi kirjoittamalla niitä ylös. Totuttuja toimintatapoja kannattaa myös kyseenalaistaa ja kehittää.

3. Innosta ja motivoi varaamalla aikaa yhteiselle kehittämiselle

Työhyvinvointi ja osaaminen vahvistuvat, kun ongelmia ratkotaan yhdessä. Keskustelkaa yhdessä, miten työstä voidaan tehdä sujuvampaa.

4. Kannusta puhumaan tunteista

Tunteista puhuminen vähentää kuormituksen tunnetta. Sote-alalla tulee vastaan kielteisiä tunteita herättäviä vuorovaikutustilanteita. On tärkeää, että työpaikalla on käytössä toimintatavat tällaisten tilanteiden purkamiseen ja tunteista puhutaan säännöllisesti.

5. Vahvista työtekijöiden toimijuutta antamalla aktiivisesti palautetta

Mitä kuuluu? -työhyvinvointitutkimuksen mukaan erityisesti alle 30-vuotiaat työntekijät kaipaavat palautetta esihenkilöltä. Onnistunut palaute vahvistaa kaikenikäisten ammatillista itsetuntoa ja ymmärrystä omista vahvuuksista ja heikkouksista. On myös tärkeää, että esihenkilö itse saa palautetta työntekijöiltä ja työntekijät voivat antaa palautetta toisilleen.

6. Kiinnitä huomiota onnistumisiin

7. Järjestä mahdollisuus taukoihin

Työ aiheuttaa aina kuormitusta ja sen vuoksi sekä työssä että vapaa-ajalla tarvitaan mahdollisuuksia palautumiseen. Työssä lyhyetkin tauot edistävät palautumista ja tuovat työpäiviin huokoisuutta.

Muualla verkossa