På svenska
Uutinen

Jatkuvaan oppimiseen haettavissa avustuksia

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea rahoitusta hankkeisiin, joilla tuetaan nopeasti vaikuttavia työllisyystoimia ja uudenlaista koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Avustusten hakuaika päättyy 3. maaliskuuta.

Palaveriosallistujat suunnittelevat uusia koulutuksia. Kuva: Eeva Anundi.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä voi hakea avustuksia jatkuvan oppimisen hankkeisiin, joilla vastataan nopeasti työelämän osaajapulaan sekä tuetaan työllisyyden kuntakokeilun tavoitteita ja alueellisten toimintamallien kehittämistä. Rahoitusta voi hakea myös maahanmuuttajien osaamisen ja työelämävalmiuksien parantamiseen.

Rahoitusta on varattu yhteensä 23 miljoonaa euroa. Avustusten hakuaika päättyy 3. maaliskuuta.

Uudella rahoitusmuodolla halutaan tukea työllistymistä ja vastata nopeasti työelämän osaamistarpeisiin

Ammatillisessa koulutuksessa rahoitusta kohdennetaan koulutuksen järjestäjien toteuttamaan työvoimakoulutukseen. Avustusta voi hakea muun muassa osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä yksilölliseen ohjaukseen ja tukeen.

Korkeakouluissa avustuksia voi käyttää esimerkiksi lyhytkestoisiin koulutuksiin kuten tutkinnon osista muodostuviin kokonaisuuksiin, pätevyyden tuottaviin koulutuksiin ja maahanmuuttajien kielikoulutuksiin.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat hakea rahoitusta lyhytkestoisen, tutkintoon johtamattoman koulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä perustaitojen vahvistamiseen, tukitoimiin ja hakevaan toimintaan.

Lisäksi avustusta voidaan myöntää maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan ja hankkeisiin, joilla parannetaan maahanmuuttajavanhempien kielitaitoa, perustaitoja ja työllistymismahdollisuuksia.

Myös ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluja halutaan kehittää. Tavoitteena on hyödyntää osaamiskartoituksista ja ohjauksesta saatavaa tietoa koulutusten suunnittelussa.

Päätökset rahoituksen saajista huhtikuussa

Koulutus- ja työllisyyspalvelujen uusi rahoitustapa ja toimintamalli on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimia, joilla edistetään työllisyyttä ja vastataan osaamistarpeisiin nopeammin.

Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta, tukea koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista ja helpottaa osaavan työvoiman saamista työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla.

Avustusten suuntaamisesta eri tyyppisiin koulutus-, ohjaus- ja tukihankkeisiin päätetään opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen valmistelun pohjalta. Päätökset rahoituksen saajista pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä.

Muualla verkossa

Jatkuvan oppimisen tuesta ja nopeista työllisyystoimista 10.12.2019 järjestetyn tilaisuuden tallenne