På svenska
Julkaisu

Osaamista ennakoimaan!

Julkaisu on toimitettu työvälineeksi poliittiselle johdolle ja virkamiesjohdolle sekä esimiehille käytettäväksi silloin, kun pohditaan henkilöstövoimavarojen hallintaa, tulevia osaamistarpeita ja rekrytointitarvetta.

Julkaisu on osaamisen ennakoinnin käsikirja kunnille, kuntayhtymille ja kuntakonserneille. Se pohjautuu KT:n toteuttamaan Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hankkeeseen. Hankkeessa kehitettiin kunta-alalle soveltuvia käytäntöjä osaamisen ennakointiin yhteistyössä 15 kunta-alan organisaation kanssa.

Opas on julkaistu KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
38 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-166-9
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-167-2
Julkaistu:
2/2014
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos