På svenska
Uutinen

Hoiva-avustajakoulutus on saatava nopeasti vakiinnutettua

KT on ollut mukana valmistelemassa hoiva-avustajakoulutuksen standardointia ja pitää tärkeänä, että koulutuksen sisällöstä päätetään nopeasti. KT on pettynyt siihen, että kaikki valmistelussa mukana olleet eivät ole sitoutuneita koulutuksen nopeaan vakiinnuttamiseen.

Hoitaja auttaa vanhusta kännykän käytössä. Kuva: Georg Arthur Pflueger / Unsplash.

Opetushallitus on pyytänyt KT Kuntatyönantajia esittämään näkemyksensä hoiva-avustajien koulutuksen sisällöstä koulutusta pohtineen työryhmän esityksen perusteella. KT jätti kannanottonsa asiasta Opetushallitukselle 19.5.2020.

Tarve hoiva-avustajien koulutuksen standardointiin liittyy hallituksen eduskunnalle antamaan esitykseen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 4/2020). Hallituksen esitystä tehtäessä kävi selväksi, että iäkkäiden palveluihin tarvitaan lisää työvoimaa. Esityksen perusteluissa on yhteenveto työvoiman lisäyksen keinoista, joista yhtenä mainitaan muun muassa hoiva-avustajien koulutuksen standardointi.

Koulutukseen on esitetty kahta vaihtoehtoista mallia

KT Kuntatyönantajat on ollut mukana hoiva-avustajakoulutuksen standardoinnin valmistelutyössä, jota Opetushallitus on koordinoinut.

Opetushallitus esitti hoiva-avustajien koulutukseksi kaksi vaihtoehtoista mallia, jotka muodostuisivat joko kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osasta tai yhdestä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja yhdestä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osasta.
 
Ehdotetut mallit hoiva-avustajakoulutukseen ovat:

  1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp ja Ikääntyneiden osallisuuden edistäminen, 35 osp, molemmat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
     
  2. Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp, puhtaus ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta, kotityöpalvelujen osaamisalan pakollinen tutkinnonosa.

– KT on sitoutunut hoiva-avustajakoulutuksen kehittämiseen ja siihen, että on pikaisesti löydettävissä yksi malli hoiva-avustajakoulutuksen sisällöksi, kertoo valmistelussa KT:tä edustanut osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu.

Hoiva-avustajat lasketaan mukaan henkilöstömitoitukseen

Iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä noudatettavasta henkilöstömitoituksesta ja siinä huomioon otettavasta välitöntä asiakastyötä tekevästä henkilöstöstä sovittiin, kun ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia eli ns. vanhuspalvelulakia muutettiin.

Hoiva-avustajat luetaan eduskunnassa käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä (HE 4/2020) mukaan henkilöstömitoitukseen kuten aikaisemmin laadituissa laatusuosituksissakin. Lisäksi hallituksen esityksessä on todettu, että henkilöstömitoituksen vuoksi on lisättävä lähihoitajien, sairaanhoitajien ja hoiva-avustajien koulutusmääriä.

Koulutuksessa otettava huomioon työelämän tarpeet

KT korostaa, että käytännön työelämän tarpeiden kannalta on keskeistä, että myös jatkossa hoiva-avustajien koulutukseen kuuluu tarkoituksenmukainen osio sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja että koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoon.

– Näistä syistä on erittäin tärkeää, että hoiva-avustajan koulutuksen vakiinnuttaminen saadaan mahdollisimman nopeasti eteenpäin, toteaa Sanja Mursu.

– KT on varsin pettynyt siihen, että pitkälle neuvoteltu ja tärkeä kehittämistyö hoiva-avustajakoulutuksen mallin vakiinnuttamisesta pyritään romuttamaan.

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2093
Matkapuhelin:
+358 40 515 9978
Sähköposti:
sanja.mursu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT