Uutinen

Kuntatyönantaja-lehti 2/2021 ilmestynyt: Kaikki osaaminen käyttöön

Kuntatyönantaja-lehdessä 2/2021 kerrotaan, kuinka Helsingin kaupunki helpottaa hoito- ja kasvatusalan työvoimapulaa rekrytoimalla vieraskielistä työvoimaa. Lempäälässä ratkaisuja työvoiman saatavuuteen haetaan täsmällisellä koulutuksella ja sijaispoolista.

Kuntatyönantaja-lehdessä 2/2021 käsitellään sitä, miten kaikki osaaminen saadaan kunta-alalla käyttöön. Kansijutussa työvoimasuunnittelija Minna Lehikoinen Helsingin kaupungilta kertoo ulkomaisen työvoiman rekrytoinnista.

Työvoimasuunnittelija Minna Lehikoinen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhoitotoimialalta koordinoi ulkomailla tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien pätevöitymiseen liittyviä asioita. Koulutetuilla ongelmana on usein ammatillinen pätevöityminen. Vähän koulutetuilla korostuu verkostojen puute ja vaikeus saada suomen kielen opetusta. 

– Yksi tapa nopeuttaa ulkomaalaisten hoitajien työllistymistä olisi kielen opetuksen kehittäminen, kertoo Lehikoinen haastattelussa.

Lempäälän kunta hakee ratkaisuja hoito- ja hoivatyöntekijöiden puutteeseen rekrytoivasta työvoimakoulutuksesta, jossa käytännön jaksot eli työssäoppiminen tapahtuu vanhus- ja vammaispalveluissa. Koulutuksesta valmistuville on tarjolla työpaikka Lempäälän kunnan palveluissa.

– Kun meille tulee töihin henkilö, joka on työskennellyt jo koulutuksen aikana, hän tuntee talon tavat. Kaikki voittavat, sanoo hyvinvointijohtaja Titta Pelttari.

Sijaisten saatavuuden turvaamiseksi Lempäälässä kehitetään sijaispoolia hoito- ja hoiva-alalle.

– Sijaispooli lisää sujuvuutta sijaistamisessa ja myös laatua, kertoo henkilöstöjohtaja Auli Nevantie.

Lääkäripula ei hellitä erikoissairaanhoidossa

Lokakuussa 2020 erikoissairaanhoidossa oli täyttämättä noin 620 lääkärin tehtävää. Tilanne heikentyy vuosi vuodelta tietyillä aloilla.

On viimeinen hetki lisätä koulutusta, kirjoittaa KT:n työmarkkinatutkija Juho Ruskoaho. Erikoistuvista lääkäreistä on pula liian pienien koulutusmäärien vuoksi. Nyt pitäisi kiireellisesti arvioida ja priorisoida sitä, mille aloille vähät lääkärit pitää lähivuosina ohjata.

Eläköityminen lisää työvoimatarvetta

Eläköitymisennusteen mukaan kunta-alalta jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 180 000 henkilöä eli noin joka kolmas kunnan työntekijä. Henkilöstöä jää eläkkeelle varsinkin pienistä kunnista.

Osassa kuntia ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on eläköitymisen takia vaikeaa. Hallitusohjelman mukaiset päätökset hoivamitoituksesta, hoitotakuusta ja muista uusista henkilöstömitoituksista lisäävät entisestään työvoiman tarvetta, kirjoittaa KT:n työmarkkina-asiamies Juha Knuuti.

Älä rajoita päätösvaltaasi työsopimuksessa

Työnantajan direktio-oikeuden laajuuteen vaikuttaa merkittävästi se, miten palvelussuhteen ehdoista on sovittu tai jätetty sopimatta työsopimuksessa.

Osasta asioita pitää työsopimuksessa sopia tarkasti. Toisaalta työnantajan pitäisi välttää oman päätösvaltansa rajoittamista, muistuttaa KT:n työmarkkinalakimies Juha Raunio.

Kuntatyönantaja-lehti 2/2021 verkossa