Uutinen

Digivisio 2030 lisää korkeakoulujen mahdollisuuksia joustavaan oppimiseen

Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke lisää kaikkien oppijoiden mahdollisuuksia joustavaan oppimiseen. Tavoitteena on seuraavien kymmenen vuoden aikana uudistaa suomalaista korkeakoulutusta digitalisaation avulla ja tehdä Suomesta joustavan oppimisen mallimaa.

Henkilö kirjoittaa tietokoneella. Kuvassa näkyy kädet ja tietokone, ei ihmistä.

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen yhteisiä toimintamalleja ja luodaan yhteinen digitaalinen palvelualusta. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat lisäksi digitaalinen pedagogiikka sekä oppijan polkuun ja jaettuun dataan perustuva ohjaus.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaan korkeakoulujärjestelmää kehitetään oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Tavoite on, että tutkinto-opiskelijat, elinikäiset oppijat ja opiskelupaikkaa vailla olevat voisivat opiskella joustavasti opintoja kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta organisaatiorajoista ja maantieteellisistä rajoituksista riippumatta. Digivision toteuttamisella korkeakoulut luovat vahvaa kansainvälistä kilpailuetua Suomelle yhteiskuntana ja jokaiselle kansalaiselle oppijana.

Jatkuvan oppimisen ja osaamistason nostamisen tarve ylittää koulutusasteet ja ikäkaudet sekä sitoo koulutuksen ja työelämän tarpeita yhteen. Joulukuussa 2020 hyväksyttyjen jatkuvan oppimisen linjausten mukaisesti Suomessa otetaan asteittain käyttöön jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus. Se muodostuu toisiinsa kytkeytyvistä älykkäistä sähköisistä palveluista, kuten osaamisen kartoitus- ja tunnistamispalveluista, ohjauspalveluista, koulutuksen hakupalveluista sekä tarjontapalveluista sekä näihin kytkeytyvistä tietovarannoista. Korkeakoulujen digivision toteutus on keskeinen osa digitaalisen palveluympäristön kehittämistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Digivisio 2030 -hankkeelle 20 miljoonan euron erityisavustuksen. Erityisavustuksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittamassa korkeakoulujen strategiarahoituksesta 17,8 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021–2024.

Kaikki Suomen korkeakoulut ovat sitoutuneet Digivisio 2030 -hankkeeseen.

Muualla verkossa