Uutinen

Lisätalousarvion panostukset koulutukseen tervetulleita – kunta-alan työvoimapulaan tarvitaan kipeästi ratkaisuja

Hallitus päätti vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä tiistaina 2. kesäkuuta. Esityksessä oli paljon erinomaisia panostuksia koulutukseen ja osaamistason nostoon.

Aikuisopiskelijat istuvat luennolla

Hallituksen esitys 4 800 aloituspaikan lisäpanostuksesta korkeakoulutukseen on historiallinen ja vahvistaa sekä osaamistasoa että aikanaan myös osaavan työvoiman saatavuutta.

Kriisistä nousemiseen tarvitaan tuottavia investointeja. Koulutuspaikkojen lisääminen työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten lääketieteeseen, maksaa itsensä erittäin nopeasti takaisin.

– On erittäin tärkeää, että aloituspaikkojen lisäykset kohdistetaan niille aloille ja niihin ammatteihin, joilla on jo nykyisin ollut työvoimapulaa, osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu painottaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrin listauksen mukaan usea kunta-alan ammattiryhmä on kuulunut vuodesta toiseen aloihin, joissa työvoimapula on ollut suurinta. Lääkärien lisäksi puheterapeutit, sosiaalityöntekijät, lastentarhanopettajat, puheterapeutit, psykologit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat toistuvasti olleet barometrin listauksen kärkipäässä.

Komissio on suositellut Suomelle terveydenhuollon ammattien aloituspaikkojen lisäämistä

Toukokuussa Euroopan komissio esitti Suomelle maakohtaiset suositukset vuoden talouspolitiikan ohjausjaksolle. Suosituksissaan komissio kiinnitti huomiota Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen epätasa-arvoon ja kehotti Suomea puuttumaan terveydenhuollon henkilöstöpulaan terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn parantamiseksi.

Aloituspaikkojen lisääminen heti syksyllä 2020 auttaa saavuttamaan komission ja hallituksen tavoitetta Suomen koulutustason nostamisesta.

– Koulutuspaikkojen tuntuva lisääminen sosiaali- ja terveydenalan toimialoille vastaa komission suosituksiin parannuksista terveydenhuoltopalveluiden kestävyyteen ja saavutettavuuteen. Se vastaa myös tavoitteeseen tasa-arvon lisäämisestä ja parantaa työmarkkinoiden toimivuutta, huomauttaa Sanja Mursu.

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2093
Matkapuhelin:
+358 40 515 9978
Sähköposti:
sanja.mursu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT