Julkaisu

Osaamis- ja työvoimatarvetiedustelu

KT keräsi tiedustelulla tietoa kuntien ja kuntayhtymien osaamis- ja työvoimatarpeista 2016.

Tiedustelulla kerättiin tietoja kunta-alan henkilöstömäärästä ja arvioita sen kehittymisestä. Kuntien ja kuntayhtymien edustajat arvioivat myös eri henkilöstöryhmien lukumäärien kehittymistä.

Lisäksi tiedustelulla selvitettiin, mille koulutusaloille ja -tasoille kunnissa ja kuntayhtymissä rekrytoidaan henkilöstöä.

Kuntatyönantajilta kysyttiin myös, minkälaiselle osaamiselle kuntasektorilla on tarvetta tulevaisuudessa.

Tiedustelussa pyydettiin lisäksi arvioimaan, missä määrin kunta- ja palvelurakennemuutokset sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöt vaikuttavat kuntien ja kuntayhtymien toimintaan. Myös eläkepoistuman ennakointia kartoitettiin.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
42 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-415-4
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-416-1
Julkaistu:
9/2016
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos