Tiedote

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Verkkokoulutus nopeasti tehokäyttöön – helpotusta työttömyyteen ja työvoimapulaan

Verkkokoulutuksen saatavuutta tulee parantaa ripeällä aikataululla, jotta suomalaiset pääsevät hankkimaan työllistymistä tukevaa osaamista. Työmarkkinakeskusjärjestöt julkistivat yhteiset ehdotuksensa siitä, mitä koulutustoimia Suomi tarvitsee koronakriisin selättämiseksi.

Mies osallistuu verkkokurssille ja tekee muistiinpanoja. Kuva: Pexels.

Ennätyssuuri joukko suomalaisia on lomautettuina tai työttömyysuhan alla. Poikkeusolot ja etäyhteiskuntaan siirtyminen on luonut myös uusia työmahdollisuuksia ja työvoimapulaa. Näihin osaamistarpeisiin tulee reagoida jo lähiviikkoina ketterillä ja konkreettisilla koulutustoimilla. Digitalisaatiosta tulee ottaa kaikki hyöty irti. Näillä keinoin autetaan Suomea vastaamaan myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja luomaan edellytyksiä talouden kasvukäänteelle.  

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukset koulutuksen ja osaamisen täsmätoimiksi:  

Ehdotus1: Parannetaan verkko-opetuksen saatavuutta erillisrahoituksella

Oppilaitoksia tulee kannustaa erillisrahoituksen avulla avaamaan verkko-opetustarjontaansa nykyistä laajempaan ja avoimempaan käyttöön. Tavoitteena on työttömien, lomautettujen ja esimerkiksi kesätyötä vaille jääneiden opiskelijoiden parempi pääsy lisä- ja täydennyskoulutuksen äärelle.  

Ehdotus 2: Lisätään lyhyitä koulutuksia etenkin työvoimapulasta kärsiville aloille 

Koronan luomat poikkeusolosuhteet ja aiempaa digitaalisempi etäyhteiskunta synnyttävät myös työvoimapulaa. Sitä on ratkaistava lisäämällä lyhyiden muunto- ja lisäkoulutusten tarjontaa. Lyhytkestoiseen koulutukseen on myös lomautettujen helpompi hakeutua.  

Ehdotus 3: Vahvistetaan kansalaisten digitaitoja  

Monilla toimialoilla nähtiin lähes yön yli tapahtunut digiloikka etätöihin. Eri tavoin hankitusta digiosaamisesta pitäisi voida saada osaamiskortti tai muu todiste, jotta taidot saadaan paremmin hyödynnettyä työelämässä myös kriisin jälkeen. Kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön resursseja tulisi nopeasti ohjata kansalaisten digitaitojen kehittämiseen.


Ehdotus 4: Ratkaistaan työssä oppiminen ja osaamisen tunnustaminen myös poikkeusoloissa

Opintojen eteneminen edellyttää usein työelämässä tehtävää harjoittelua tai osaamisen osoittamista näytöillä. Turvallisuustilanteen salliessa on tärkeää mahdollistaa opiskelijoiden työelämäjaksojen jatkuminen työpaikoilla ja kehittää etäyhteyksien hyödyntämistä sekä muita uudenlaisia järjestelyjä osaamisen tunnustamiseen.  

Ehdotus 5: Lisätään lyhyitä pätevyyskoulutuksia verkon kautta 

Monissa työtehtävissä työntekijän tulee osoittaa pätevyytensä erityisillä lupakorteilla (esimerkiksi työturvallisuuskortti, hygieniapassi, trukkikortti, vartijakortti tai tulityökortti). Näiden pätevyyskoulutusten tarjontaa tulisi lisätä nopeasti erityisesti lomautetuille, jotka voisivat työllistyä väliaikaisesti työvoimapulasta kärsiville aloille.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Valtion työmarkkinalaitos VTML  
Kirkon työmarkkinalaitos KiT   
KT Kuntatyönantajat
SAK
STTK
Akava

Lisätiedot:

EK: Johtaja Riikka Heikinheimo, puh. 046 9229 692, riikka.heikinheimo[at]ek.fi
SAK: Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, puh. 040 564 7001 mikko.heinikoski[at]sak.fi
STTK: Asiantuntija, koulutus ja osaaminen Riina Nousiainen, puh. 050 310 6056, riina.nousiainen[at]sttk.fi
KiT: Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, puh. 050 594 1710, oili.marttila (at) evl.fi
VTML: hallitusneuvos Risto Lerssi, puh. 0295 530 022, risto.lerssi[at]vm.fi
KT: Osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu, puh. 040 5159 978, sanja.mursu[at]kt.fi
Akava: Johtava asiantuntija Elina Sojonen, puh. 044 582 7466, elina.sojonen[at]akava.fi

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2093
Matkapuhelin:
+358 40 515 9978
Sähköposti:
sanja.mursu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT