På svenska
Uutinen

Digitalisaatio on yksi EU:n työmarkkinaosapuolten työohjelman teemoista

EU:n työmarkkinaosapuolet ovat julkaisseet työohjelmansa vuosiksi 2019–2021. Ohjelmaan on valittu kuusi teemaa, joita työnantaja- ja työntekijäjärjestöt työstävät yhdessä.

EU-tähtilippu Euroopan kartalla, Kuva: Pixhill.

Työohjelman teemat ovat

  1. digitalisaatio
  2. työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien toimivuuden parantaminen
  3. osaaminen
  4. työn psykososiaalisen kuormittavuuden ehkäisy
  5. valmiuksien kehittäminen parempaan sosiaalidialogiin
  6. kiertotalous.

Tavoitteena on kehittää näiden kokonaisuuksien kautta työmarkkinoita sekä kansallisesti että EU:ssa.

Yhteisistä linjauksista ja toimenpiteistä neuvotellaan sosiaalidialogissa, jolla tarkoitetaan EU:n työmarkkinaosapuolten välisisiä neuvotteluja ja yhteisiä toimenpiteitä. KT ja Valtion työmarkkinalaitos muodostavat yhdessä Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalaisen keskuksen (CEEP) Suomen jaoston, jonka kautta KT hoitaa EU-tason edunvalvontaa.

Puitesopimus digitalisaatiosta

Valitut teemat ovat todella isoja kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat työelämään perinpohjaisesti. Esimerkiksi digitalisaatio tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia työelämässä, mutta toisaalta sen kaikkia vaikutuksia ei osata vielä arvioida.

Työmarkkinaosapuolten tavoitteena on tehdä digitalisaatiota koskeva puitesopimus. Neuvottelut aloitetaan yhteisellä seminaarilla, jossa selvitetään digitalisaatioon liittyviä ilmiöitä laajasti.

Työryhmä kehittämään työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien toimivuutta

EU.n työmarkkinaosapuolet ovat sopineet perustavansa työryhmän, joka käsittelee sitä, miten työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien toimivuutta voidaan parantaa.

Lisäksi kolmivuotiskauden aikana järjestään useita aiheeseen liittyviä tapaamisia. Vuonna 2019 järjestetään kaksi kokousta, joissa toisessa keskitytään syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja toisessa aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan. Vuoden 2020 kokouksien aiheena ovat väestökehitys ja varhaiskasvatus.

Työntekijöiden osaaminen ja työn psykososiaaliset riskit myös agendalla

Eurooppalainen talousmalli ja sosiaaliturvajärjestelmät rakentuvat osaavan työvoiman varaan, ja työmarkkinaosapuolilla on merkittävä rooli osaamisen kehittämisessä. Työmarkkinaosapuolet ovat päättäneet käynnistää yhteisen hankkeen, joka tukee innovaatioita, osaamisen kehittämistä sekä koulutuksen järjestämistä ja koulutukseen pääsyä.

Vuonna 2019 ohjelmassa on myös seminaari, jossa kerätään tietoa osaamisen kehittämisestä ja siihen liittyvä raportti julkaistaan vuoden 2021 loppupuolella.

Psykososiaalinen kuormitus työelämässä on yksi työelämän nopeimmin kasvavista ongelmista. Psykososiaalinen kuormitus ei kosketa vain työntekijöitä, vaan se vaikuttaa myös organisaatioihin ja koko yhteiskuntaan. Sen vaikutukset näkyvät työpaikoilla muun muassa poissaoloina ja työntekijöiden vaihtuvuutena ja koko yhteiskunnassa työkyvyttömyytenä ja terveysmenoina.

EU:n työmarkkinaosapuolet järjestävät aiheesta seminaarin, jossa tarkastellaan viimeaikaista kehitystä. Tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys tilanteesta ja tehdä ehdotuksia tulevista yhteisistä toimenpiteistä.

Kiertotalous vaikuttaa myös työmarkkinoihin

EU:n hiilipäästöjen vähentäminen yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti edellyttää kiertotalouteen siirtymistä. Tämä vaikuttaa teollisuuden prosesseihin ja esimerkiksi siihen, millaisia teknologioita niissä voidaan käyttää. Kiertotalous tuo mukanaan myös uusia liiketalousmalleja monille sektoreille.

Vaikka kiertotalous on valittu yhdeksi EU-politiikan prioriteetiksi, ei sen vaikutuksia työmarkkinoihin vielä ymmärretä täysin. Tämän vuoksi EU:n työmarkkinaosapuolet ovat sopineet yhteisestä hankkeesta, jonka avulla selvitetään, miten kiertotalous vaikuttaa työllisyyden kasvuun ja/tai muuttaa työelämää. Selvityksen tulokset julkaistaan raportissa vuonna 2021.

Työohjelma

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT