På svenska
Uutinen

Työelämän tasapainodirektiivi säätelee perhevapaita ja työaikajärjestelyitä

EU:ssa on päästy sopuun työelämän tasapainodirektiivistä. Direktiivin lopullinen hyväksyminen edellyttää vielä, että Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto hyväksyvät sen.

Isä ja poika harjoittelevat kitaran soittoa. Kuva: Pixhill.

Direktiivissä säädellään

  • isyysvapaasta
  • vanhempainvapaasta
  • omaishoitovapaasta
  • joustavista työjärjestelyistä.

Direktiivillä on kolmen vuoden täytäntöönpanoaika sen voimaantulosta.

Vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön vähäisiä

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että direktiivin vaikutukset Suomen lainsäädäntöön jäävät vähäisiksi. Esimerkiksi direktiivin mukainen vähintään 10 päivän isyysvapaa vastaa jo Suomen kansallista lainsäädäntöä.

Vanhempainvapaaseen esitetty kahden kuukauden kiintiö vaatii muutaman lisäpäivän lisäämistä sairausvakuutuslakiin.

Uuden viiden päivän mittaisen omaishoitovapaan toteuttaminen edellyttää sen sijaan muutoksia työsopimuslakiin.

Vanhempainvapaaseen kahden kuukauden kiintiö

Direktiivin myötä vanhempainvapaaseen on tulossa kahden kuukauden kiintiö, jota ei voi siirtää toiselle vanhemmalle.

Kahden kuukauden kiintiöity vanhempainvapaa ei vastaa kansallista lainsäädäntöä. Sen toteuttamiseksi vaadittavat muutokset olisivat kuitenkin melko vähäisiä, sillä 54 päivän kansallinen isyysvapaa katsotaan direktiivin tarkoittamaksi vanhempainvapaaksi niiltä osin, kun se on pidempi kuin direktiivin mukainen 10 päivän isyysvapaa.

Ehdotus edellyttää sairausvakuutuslain muutoksia, käytännössä muutamaa lisäpäivää, jotta kahden kuukauden kiintiö täyttyy.

Viiden päivän omaishoitovapaa on uutta

Direktiivi sisältää oikeuden viiden päivän mittaiseen, vuosittaiseen omaishoitovapaaseen joustavalla tavalla. Jäsenvaltiot saavat päättää tarkemmin soveltamisalasta ja ehdoista. Omaishoitovapaaseen ei liity korvausta.

Työsopimuslain mukainen poissaolo läheisen hoitamiseksi sekä tilapäinen hoitovapaa eivät täysin vastaa uutta omaishoitovapaata. Direktiivissä ehdotettu uusi oikeus edellyttäisi työsopimuslain muuttamista.

Joustavat työaikajärjestelyt tukemaan työ- ja perhe-elämän yhdistämistä

Joustavat työaikajärjestelyt tarkoittavat, että työntekijällä on oikeus pyytää työpaikalla sellaisia työaikajärjestelyjä, jotka helpottavat työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Oikeus koskee omaishoitajia ja vanhempia, joilla on alle 8-vuotiaita lapsia. Jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa pyyntöjen määrää.

Oikeudelle voidaan asettaa kuuden kuukauden työssäoloaikaehto.

Oikeussuoja turvaa tasapuolisen kohtelun

Direktiivissä on myös määräyksiä vapaita ja työaikajärjestelyitä käyttävien oikeussuojasta.

Oikeussuoja kattaa vapaan tai työstä poissaolon isyysvapaan, vanhempainvapaan, omaishoitovapaan ja poissaolon työstä pakottavan syyn vuoksi. Näillä perusteilla kielletään myös epäsuotuisampi kohtelu.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT