På svenska
Tiedote

Kuntien tarpeet otettava huomioon EU-rahan jaossa

Hallitus on linjannut Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteitä ja periaatteita EU:n elpymisvälineen varojen käyttöä koskevalle valmistelulle. KT kuntatyönantajat korostaa painotusten merkittävyyttä kunnille ja kuntayhtymille, jotka uudistavat toimintatapojaan ja digitalisoivat palvelujaan.

KT pitää tärkeänä, että rahoitus kohdennetaan edistämään palvelujen uudistamista sekä parantamaan tuloksellisuutta, tuottavuutta sekä työllisyyden parantamista.

Korona-aika on nostanut julkisen työn merkityksen aiempaa näkyvämmin esille ja muuttanut töiden sisältöjä ja toimintatapoja. Työn murros merkitsee kunta-alalla toimintatapojen uudistumista. Samalla se vaatii työyhteisöjen ja niiden osaamisen kehittämistä sekä lähijohdon valmentamista ja tukea. Kunta-alalla työskentelee yli 30 000 lähijohtajaa, ja työtä tehdään lähes yhtä monessa työyhteisössä.

Rahoitus kohdennettava Suomen kestävän kasvun tukemiseen

KT pitää tärkeänä, että kuntaorganisaatiot ovat mukana ohjelman toteuttamisessa ja TKI-toimenpiteiden piirissä. Rahoitusta tulee kohdentaa ennen muuta kuuteen kohteeseen.

Digitalisaatioon liittyviä investointeja kunnissa ja kuntayhtymissä on tuettava rahoituksellisesti niin, että panostus tukee toimintatapojen uudistamista.

Samalla tulee kehittää lähijohtamista kunta-alalla. Erityisen tärkeää on kehittää digitaalista palvelualustaa, jonka kautta lähijohtajat voivat kehittää esimiestyötään ja tiimiään vaivattomasti.

Olennaista on myös yhteistoiminnallinen, organisaatiolähtöinen työelämän kehittäminen. Se tarkoittaa uusia toimintatapoja sekä parempaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua.

Jotta päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi saadaan yhteismitallista, helposti saatavilla ja hyödynnettävissä olevaa ennakointitietoa, on tarpeen koota tietoalusta ja kehittää toimiva ennakointijärjestelmä.

Koulutusmääriä on lisättävä erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla, erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammateissa (hoiva-avustajat, hoitajat, lääkärit, varhaiskasvatuksen opettajat). Tämän rinnalla pitää vahvistaa työllisyyttä edistäviä palveluita työllisyysasteen nostamiseksi. Se tarkoittaa kuntien työllisyyspalvelujen toimintaedellytysten tukemista, digipalvelujen käyttäjälähtöisen järjestelmäarkkitehtuurin luomista sekä digiosaamisen vahvistamista.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT