På svenska
Uutinen

#EU4FairWork-kampanjalla torjutaan pimeää työtä

Euroopan työviranomainen järjestää yhdessä jäsenmaidensa kanssa viestintäkampanjan, joka jakaa tietoa siitä, miksi työn tekeminen virallisesti on kaikkien etu. Euroopan unioni toimii yhdessä pimeää työtä vastaan.

Miehet siivoavat rekennustyömaalla yöllä. Kuva: Yancy Min / Unsplash.

KT Kuntatyönantajat on mukana #EU4FairWork-kampanjassa edistämässä reilua työtä ja väärinkäytösten torjumista. 

Pimeä työ on valitettavan laaja ilmiö ja sen seurausvaikutukset ulottuvat niin yksilöihin kuin laajemmin yhteiskuntaan. Ainoastaan työ, josta on ilmoitettu viranomaisille, takaa oikeuden sosiaaliturvaan, asianmukaisiin työehtoihin ja työturvallisuuteen. 

Reilu työ ei syrji, käytä hyväkseen tai hyödynnä toisen henkilön heikompaa asemaa tai tietämättömyyttä. Ilmoittamalla työnteko rakennetaan myös yhteistä turvaa sekä kansalaisten ja yritysten tarvitsemia julkisia palveluita. 

Pimeä työ koskettaa myös kuntia. Julkisten hankintojen koko ajan kasvaessa on varmistettava, etteivät ne muodosta otollista kasvualustaa harmaalle taloudelle ja talousrikollisuudelle. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovatkin jo lisänneet omavalvontaa ns. riskialojen yrityksiin, joissa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus on suuri. Myös julkisia hankintoja tekevien kuntien ja viranomaisten välistä tiedonkulkua halutaan tiivistää.

Mitä pimeä työ on?

Palkka maksetaan pimeästä työstä yleensä käteisenä. Työntekijälle maksettua palkkaa tai sen osaa ei ilmoiteta Verohallinnolle eikä työnantaja maksa työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja, kuten työ-eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuja. Pimeä työ voi vakavimmillaan ilmetä räikeänä alipalkkauksena ja olla kiskonnantapaista työsyrjintää tai jopa ihmiskauppaa.

Miksi pimeää työtä tulee torjua?

Jokaisella on oikeus reiluihin työehtoihin ja työoloihin. Ainoastaan työ, josta on ilmoitettu viranomaisille, takaa oikeuden sosiaaliturvaan, asianmukaisiin työehtoihin kuten palkkaukseen, työaikoihin ja työturvallisuuteen. Reilu työ ei syrji, käytä hyväkseen tai hyödynnä toisen henkilön heikompaa asemaa tai tietämättömyyttä. Ilmoittamalla työnteko rakennetaan myös yhteistä turvaa sekä kansalaisten ja yritysten tarvitsemia julkisia palveluita.

Suomessa pimeän työvoiman määrä on ollut useiden eri viranomaisten havaintojen perusteella kasvussa viimeisen kahden vuoden aikana. Kasvua osoittavat muun muassa lisääntyneet yhteydenotot työsuojeluviranomaisiin sekä viranomaisten työmailta keräämät tarkastushavainnot.

Miten pimeää työtä torjutaan Suomessa?

Suomessa pimeää työtä torjutaan kehittämällä lainsäädäntöä sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Pimeän työn torjunta on osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa.

Miten pimeää työtä torjutaan EU:ssa?

Pimeän työn torjunta on Euroopan unionille poliittinen prioriteetti. Kesällä 2019 perustettiin Euroopan työviranomainen (European Labour Authority, ELA), joka tehostaa toimia pimeän työn ja väärinkäytösten torjumiseksi rajat ylittävissä tilanteissa. ELA edistää yritysten ja työntekijöiden tietoisuutta EU:n liikkuvuussäännöksistä, säännösten parempaa toimeenpanoa sekä viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä ja valvontaa.

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT