På svenska
Uutinen

EU:lle tulossa uusi työsuojelustrategia

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto kokousti joulukuussa viimeistä kertaa Suomen puheenjohtajuuskaudella. Jäsenmaat pyysivät komissiota valmistelemaan uuden strategian työsuojeluun.

Euroopan komission rakennus Brysselissä. Kuva: Dimitris Vetsikas / Pixabay.

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys on tuottanut hyviä tuloksia. Hyvästä tilanteesta huolimatta eurooppalaisessa työsuojelussa riittää vielä työtä. Sen vuoksi on tärkeää laatia uusi strategiakehys vuosiksi 2021–2027.

EU:lla on laaja työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö. Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan puitedirektiivin (89/391/ETY) lisäksi työterveyttä ja suojelua säädellään yli 25 direktiivillä, jotka koskevat muun muassa erityisiä vaaroja työssä, riskialttiita aloja ja tiettyjä haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä.

Työsuojelun vähimmäistasoa parannetaan

Kokouksessa jäsenmaiden ministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät, joilla pyydetään komissiolta uutta työsuojelustrategiaa vuosiksi 2021–2027. Komissiota kehotetaan edelleen parantamaan työsuojelun vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi esimerkiksi näyttöpäätedirektiivi (90/270) ja työpaikkadirektiivi (89/654) on päivitettävä. Jäsenmaat toivovat myös, että komissio asettaa uudet sitovat raja-arvot syöpävaarallisille aineille ja muille vaarallisille aineille.

Neuvosto pyytää jäsenvaltioita ja komissiota puutumaan tehokkaasti ja ennakoivasti uusiin työterveys- ja työturvallisuusriskeihin, joita muuttuvat työtavat ja teknologiat aiheuttavat. EU voi myös rahoittaa tähän liittyviä ohjelmia ja hankkeita. Lisäksi on tärkeää, että työsuojelussa hyödynnetään nykyistä kattavammin tutkimustietoa.

Strategia toteutettava tiiviissä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa

Jäsenmaiden tehtävänä on viedä EU:n strategia käytäntöön kehittämällä omia työsuojelustrategioitaan ja menettelytapojaan. Neuvoston mukaan on tärkeää, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat aktiivisesti työolojen parantamiseen työpaikoilla. Näin ne myös sitoutuvat työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen.
 
Työmarkkinajärjestöjä tarvitaan myös työsuojeluun liittyvän koulutuksen järjestämisessä työnantajille, työntekijöille ja työsuojeluvaltuutetuille.

Muualla verkossa