På svenska
Uutinen

Työelämän tietosuojalakiin täsmentäviä muutoksia

Muutokset ovat pääosin teknisluonteisia tai täsmentäviä. Laissa täsmennetään myös sitä, että työnantaja voi kerätä työntekijän tietoja ilman hänen suostumustaan vain laissa erikseen säädellyissä tapauksissa.

Mis kantaa arkistokansioita

Tasavallan presidentin esittelyssä 15.3.2019 hyväksyttiin lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (ns. työelämän tietosuojalaki) tietosuoja-asetuksesta ja kansallisen tietosuojasääntelyn muutoksista johtuvat muutokset.

Muutokset ovat pääosin teknisluonteisia tai täsmentäviä. Laissa täsmennetään myös sitä, että työnantaja voi kerätä työntekijän tietoja ilman hänen suostumustaan vain laissa erikseen säädellyissä tapauksissa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetus sisältää mahdollisuuden antaa kansallista työelämän tietosuojasääntelyä.

Työelämän tietosuojalaki säilyy voimassa lähes sellaisenaan. Työntekijän henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuoja-asetuksen kanssa rinnakkain tietosuojalakia ja erityislakina työelämän tietosuojalakia.

Työelämän tietosuojalain muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.

Muualla verkossa

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 97/2018 vp; EV 236/2018 vp) >