Uutinen

EU hyväksyi työelämään vaikuttavia direktiivejä

Työehtodirektiivin tavoitteena on edistää turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja. Työelämän tasapaino -direktiivi edistetään työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Keltaisia tähtiä sinisellä kankaalla EU-hengessä. Kuva: Pixhill.

EU:n neuvosto on hyväksynyt lopullisesti työehtodirektiivin ja työelämän tasapaino -direktiivin. Direktiivit hyväksyttiin 13. kesäkuuta. Direktiivit on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluttua voimaan tulosta. Euroopan parlamentti on jo aiemmin hyväksynyt direktiivit.

Työehtodirektiivi edistää ennakoitavampia työehtoja

Työehtodirektiivi eli direktiivi avoimista ja ennakoivista työehdoista parantaa epävarmimmissa työsuhteissa työskentelevien asemaa edistämällä turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja.

Direktiivi edellyttää, että työntekijöille annetaan kirjallisesti keskeiset tiedot työnteon ehdoista nykyistä laajemmin, nopeammin ja myös lyhyissä työsuhteissa.

Vaihtelevaa työaikaa (ml. nollatuntisopimukset) noudatettaessa työntekijän mahdollisuuksia varautua tuleviin työvuoroihin parannetaan edellyttämällä työvuoron tarjoamista riittävän ajoissa ennen työvuoron alkua.

Direktiiviin sisältyy koeajan enimmäispituutta ja kilpailevan toiminnan kieltoa koskevaa sääntelyä.

Suomen nykyinen sääntely kattaa työehtodirektiivin vaatimuksia laajasti. Direktiivistä aiheutuu kuitenkin joitakin muutostarpeita palvelussuhdelakeihin.

Työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista edistetään

Työelämän tasapaino -direktiivi edistää sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja hoitovelvollisuuksien tasapainoisempaa jakautumista.

Direktiivissä säädellään

  • isyysvapaasta
  • vanhempainvapaasta
  • omaishoitovapaasta
  • joustavista työjärjestelyistä.

Työelämän tasapaino -direktiivillä on vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön. Muun muassa ehdotettu uusi oikeus viiden päivän omaishoitovapaaseen edellyttää työsopimuslain muutoksia.

Osa direktiivin toimeenpanosta valmistellaan perhevapaauudistuksen yhteydessä ja osa erillisessä työryhmässä.

Artikkeli Kuntatyönantaja-lehden verkkosivuilla