På svenska
Tiedote
Työmarkkinakeskusjärjestöt Kuopiossa:

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen hallituksen EU-linja

Keskusjärjestöt edellyttävät, että seuraava hallitus ottaa aktiivisen linjan EU-asioissa. Aktiivisuutta tarvitaan mm. sääntöpohjaisen vapaakaupan kehittämisessä ja ilmastoasioiden nostamisessa entistä merkittävämpään rooliin.

Nuori mies tutkii karttapalloa. Kuva: Pixhill.

EU:n budjetin on tuettava nykyistä paremmin tulevaisuuden osaamista sekä talouskasvun ja työpaikkojen luomista. Unionilla on iso rooli myös siinä, että toimivaa työelämää rakennetaan yhteisesti. Merkittävä osa Suomea koskevasta lainsäädännöstä tehdään yhteisesti Euroopan unionissa.

Kuopiossa järjestettävässä Ääni työlle -kiertueen tilaisuudessa paneeliin osallistuvat STTK:n Maria Häggman, SAK:n Pekka Ristelä, Akavan Markus Penttinen, EK:n Janica Ylikarjula ja KT:n Jorma Palola.

Euroopan unioni on historiansa suurimpien haasteiden edessä. Euroopan unioniin kohdistuu kovia paineita ulkopuolelta eikä unionin sisäinen tilanne ole myöskään helpoin mahdollinen. Brexit vie runsaasti voimavaroja unionilta ja sen jäsenmailta, eikä jäsenmaiden välillä jännitteitä aiheuttanutta pakolaiskysymystä ole saatu ratkaistua.

Kevään eduskuntavaalien jälkeen toukokuussa pidetään Euroopan parlamentin vaalit, jossa valitaan suomalaisedustajatkin EU:n toiseen päätöksentekoelimeen. Eri jäsenmaista tulevat uudet komissaarit aloittanevat työskentelynsä loppuvuonna ja Suomen EU-puheenjohtajuuskausi kestää heinäkuusta joulukuuhun 2019. Näillä kaikilla on oma merkityksensä Euroopan tulevaisuuteen. 

EU:n budjettiuudistuksesta voi tulla yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden päähankkeita. Jäsenmaiden nettomaksuosuuksiin keskittyvän näkökulman sijaan Suomen on ajettava EU-budjetista investointeja tulevaisuuteen. Työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät positiivisena komission ehdotusta, että koulutusohjelma Erasmus+:n varat tuplattaisiin ja investointeja tutkimus- ja innovaatiorahoituksen ohjelma Horisonttiin kasvatettaisiin. Eurooppa tarvitsee vahvan talouden ja työllistävät yritykset. Jatkossa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota sisämarkkinoiden toimivuuteen – vapaan liikkuvuuden turvaamiseen ja toimivaan kilpailuun.

Ääni työlle -kiertueen paikkakunnilla käsitellään työllisyyteen, osaamiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä aiheita. Kiertuetapahtumissa pohditaan myös, viekö tekoäly työpaikkoja ja miten kaupungistuminen muuttaa Suomea. Paneeleissa esillä ovat lisäksi kestävä kehitys, tasa-arvoinen työelämä, EU ja maahanmuutto.

Lisätiedot

Jyri Häkämies, EK
Jarkko Eloranta, SAK
Sture Fjäder, Akava
Antti Palola, STTK
Markku Jalonen, KT