På svenska
Uutinen

ESR-hankehausta rahoitusta haavoittuvien ryhmien tukemiseen koronakriisissä

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Euroopan sosiaalirahaston hankehaun, joka liittyy sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan. Hankkeen hakuaika on 22.4.2020–15.6.2020.

Koululainen puhdistaa kätensä tietokoneen ääressä. Kuva: Pexels.

ESR-haussa etsitään hankkeita tai hankekokonaisuuksia, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta covid19-kriisin aikana ja sekä myös koronaepidemian päätyttyä.

Rahoitusta voivat saada hankkeet tai hankekokonaisuudet, joiden tavoitteena on tukea

  • heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuutta
  • nuorten hyvinvointia ja aktiivista osallisuutta
  • syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalista osallisuutta.

Työntekijöiden toimintakyvyn ylläpitämistä koskeva hankehaku tulossa

Työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta koskeva hankehaku avataan viikolla 18 eli 27. huhtikuuta alkavalla viikolla.

Tässä haussa etsitään hankkeita, joilla ylläpidetään ja parannetaan työelämässä olevien henkilöiden fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä covid19-kriisin aikana sekä sen jälkeen.

Lisäksi haetaan hankkeita, joilla voidaan tulevaisuudessa varmistaa työpaikkojen rakenteiden joustavuus poikkeustilanteissa riskienhallinnan keinoin.

Hakuihin voivat osallistua esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.

Euroopan unioni ohjaa rakennerahastojen tukea jäsenvaltioilleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta.

Ohjelmakaudella 2014–2020 Suomi toteuttaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ohjelmasta valtakunnallista hanketoimintaa.