Suomeksi
Nyhet

Direktivet om balans mellan arbete och privatliv reglerar familjeledigheter och arbetstidsarrangemang

EU har enats om ett direktiv om balans mellan arbete och privatliv. Det slutliga godkännandet förutsätter att Europaparlamentet och ministerrådet godkänner det

Isä ja poika harjoittelevat kitaran soittoa. Kuva: Pixhill.

Direktivet reglerar

  • faderskapsledighet
  • föräldraledighet
  • ledighet för anhörigvård
  • flexibla arbetstidsarrangemang.

Direktivet ska genomföras inom tre år efter att det trätt i kraft.

Få konsekvenser för den nationella lagstiftningen

Arbets- och näringsministeriet bedömer att direktivet inte får några större konsekvenser för Finlands lagstiftning. Vår lagstiftning är redan i överensstämmelse med direktivet till exempel om minst 10 dagars faderskapsledighet.

De två oöverlåtbara föräldraledighetsmånaderna som föreslagits kräver bara några dagars tillägg i sjukförsäkringslagen..

Den nya femdagarsledigheten för vård av anhörig innebär däremot ändringar i arbetsavtalslagen.

Två månader oöverlåtbar förädraledighet

Det nya direktivet innebär att två månader av den betalda föräldraledigheten viks för den ena föräldern och kan inte överlåtas till den andra.

Denna oöverlåtbara föräldraledighet i två månader stämmer inte överens med vår nuvarande lagstiftning. Ändringarna som måste göras för att genomföra direktivet är emellertid ganska små, eftersom den 54 dagar långa faderskapsledigheten i vår lagstiftning motsvarar direktivets föräldraledighet till den del ledigheten är längre än direktivets tio dagar.

Förslaget innebär en ändring i sjukförsäkringslagen, i praktiken några dagar längre föräldraledighet, för att motsvara det nya direktivet.

Fem dagar ledigt för vård av anhörig är nytt

I det nya direktivet föreslås rätt till fem dagar flexibel ledighet för anhörigvård (i Finlands närståendevård) per år. Medlemsstaterna kan införa närmare bestämmelser om tillämpningsområdet och villkoren. Ingen ersättning betalas för denna ledighet.

Frånvaro för vård av närstående och tillfällig vårdledighet i den nuvarande arbetsavtalslagen överensstämmer inte helt med den nya ledigheten för anhörigvård. Direktivets förslag förutsätter en ändring av arbetsavtalslagen.

Flexibla arbetstidsarrangemang för bättre balans mellan arbete och familj

Flexibla arbetstidsarrangemang betyder att arbetstagaren har rätt att begära sådana arbetstidsarrangemang som underlättar sammanjämkandet av arbete och familjeliv.

Rättigheten gäller närståendevårdare och föräldrar med under 8 år gamla barn. Medlemsstaterna får inte begränsa antalet ansökningar.

Rättigheten kan förutsätta att man varit anställd sex månader.

Rättsskydd tryggar jämlikt bemötande

Direktivet har också bestämmelser om rättsskyddet för dem som använder sig av ledigheterna och arbetstidsarrangemangen.

Rättsskyddet täcker frånvaro på grund av faderskapsledighet, föräldraledighet, närståendevård och frånvaro av tvingande familjeskäl. Ofördelaktigare bemötande på dessa grunder är också förbjudet.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT