På svenska
Uutinen

Aikuiskoulutus tarvitsee laajan uudistuksen

Jatkuvan oppimisen työryhmä esittää aikuiskoulutukselle kokonaisuudistusta, joka koskee kaikkia toimialoja, koulutustasoja ja oppimismuotoja. Väliraporttinsa jättänyt työryhmä jatkaa työskentelyään vuoden 2019 loppuun.

Osallistujat tekevät muistiinpanoja koulutuksessa. Kuva: Pixhill.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä luovutti 2. toukokuuta väliraporttinsa jatkuvan oppimisen kannalta keskeisistä ja välittömästi käynnistettävistä toimenpiteistä.

Työryhmä jatkaa työtään vuoden 2019 loppuun. Jatkovalmistelussa työryhmälle jäi vielä paljon tehtävää.

Väliraportissaan työryhmä ehdottaa kansallista jatkuvan oppimisen uudistusta, mutta keinot eivät ole vielä kovin konkreettisia.

 Tarvitsemme aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen, joka koskee kaikkia toimialoja, koulutustasoja ja oppimismuotoja. Elinikäisen oppimisen kehittämisessä on varmistettava kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuudet henkilöstön osaamisen ylläpitoon ja henkilöstön jatkuvan oppimisen toteuttamiseen, sanoo KT Kuntatyönantajia työryhmässä edustanut osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu.

 Osaava kunta-alan henkilöstö on keino varmistaa jatkossakin kansalaisten tarvitsemat kattavat ja laadukkaat peruspalvelut, luoda edellytyksiä kilpailukyvyn parantamiseen sekä varmistaa kestävät työurat henkilöstölle, Mursu muistuttaa.

Osana työryhmän väliraporttia on esitys oppimisen kulttuurin vahvistamisesta ja sen vaatiman digitaalisen palveluympäristön luomisesta. KT Kuntatyönantajien tavoitteena on, että seuraavan hallituskauden aikana valmistellaan kaikkia toimialoja koskeva työn kehittämisohjelma, joka tukee ja vauhdittaa työpaikkojen omaa uudistus- ja kehittämistyötä.

Digitalisaatiota, teknologiaa ja tekoälyä on pystyttävä hyödyntämään paremmin julkisessa palvelutoiminnassa ja osaamisen varmistamisessa.

Väliraportissa on myös esityksiä, jotka koskevat ohjauksen koontia ja modernisointia, olemassa olevan osaamisen kartoittamista sekä muualla kuin formaalissa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamista. 

Työryhmän lisäksi työskenteli kolme alaryhmää, joista kunta-alan kannalta erityisen tärkeä on ennakoivan rakennemuutoksen työryhmä ja sen työskentelyn tulevat tuotokset.

Muualla verkossa

Työryhmän väliraportti "Jatkuvan oppimisen kehittäminen" valtioneuvoston julkaisuarkistossa >

Sanja Mursu

osaamisen kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2093
Matkapuhelin:
+358 40 515 9978
Sähköposti:
sanja.mursu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT