Suomeksi
Nyhet

En omfattande reform av vuxenutbildningen behövs

Arbetsgruppen kring kontinuerligt lärande föreslår en totalreform av vuxenutbildningen som skulle omfatta alla branscher, utbildningsnivåer och lärandeformer. Arbetsgruppen har nu lämnat in en lägesrapport och kommer att fortsätta arbetet fram till slutet av år 2019.

Osallistujat tekevät muistiinpanoja koulutuksessa. Kuva: Pixhill.

Den arbetsgrupp som Undervisnings- och kulturministeriet tillsatt överlämnade den 2 maj en lägesrapport över sådana åtgärder som är centrala för det kontinuerliga lärandet och som bör inledas med omedelbar verkan.

Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete till slutet av 2019. I den fortsatta beredningen kvarstår ännu mycket arbete för arbetsgruppen.

I sin lägesrapport föreslår arbetsgruppen en nationell reform av det kontinuerliga lärandet, men metoderna är ännu inte så konkreta.

– Vi behöver en totalreform av vuxenutbildningen som omfattar alla branscher, utbildningsnivåer och lärandeformer. Vid utvecklingen av det livslånga lärandet måste man säkerställa kommunernas och samkommunernas möjligheter att upprätthålla personalens kompetens och främja personalens kontinuerliga lärande, säger Sanja Mursu, KT Kommunarbetsgivarnas representant i arbetsgruppen och sakkunnig inom kompetensutveckling.

– En kompetent personal inom kommunsektorn är ett sätt att även i framtiden säkerställa den heltäckande och högklassiga basservice medborgarna behöver, trygga hållbara arbetskarriärer för personalen och skapa förutsättningar för en bättre konkurrenskraft, säger Mursu.

I arbetsgruppens lägesrapport ingår ett förslag om att stärka inlärningskulturen och skapa en sådan digital servicemiljö som den kräver. KT Kommunarbetsgivarna har som mål att man under den kommande regeringsperioden bereder ett program för arbetsutveckling som gäller alla branscher och som främjar och påskyndar arbetsplatsernas egna reform- och utvecklingsåtgärder.

Digitalisering, teknik och artificiell intelligens bör kunna utnyttjas bättre i den offentliga serviceverksamheten och i tryggandet av kompetensen.

Lägesrapporten innehåller också förslag om att modernisera och koncentrera handledningen, kartlägga befintlig kompetens samt identifiera kunnande som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning.
Utöver denna arbetsgrupp var tre undergrupper involverade i arbetet. Av dessa undergrupper är arbetsgruppen för föregripande strukturomvandling och de kommande resultaten från gruppens arbete av stor betydelse med tanke på kommunsektorn.

Mer på webben

TArbetsgruppens lägesrapport "Jatkuvan oppimisen kehittäminen" (Utvecklingen gällande kontinuerligt lärande), statsrådets publikationsarkiv (på finska, med svenskt referat) >

Sanja Mursu

sakkunnig, kompetensutveckling
Telefon:
+358 9 771 2093
Mobiltelefon:
+358 40 515 9978
E-post:
sanja.mursu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT