På svenska
Uutinen

Kunnat kaipaavat muutosjohtamisen osaamista

Kuntakentässä tarvitaan nyt hyvää henkilöstöjohtamista enemmän kuin koskaan aikaisemmin, todetaan tuoreessa kuntien henkilöstöjohtamisen tilaa ja tulevaisuutta koskevassa tutkimuksessa.

Henkilöstöjohtamista pidetään kunnissa tärkeänä, mutta sen tila vaihtelee kunnittain huomattavasti.

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella ­-tutkimuksessa selvitettiin kyselyn ja haastattelujen avulla henkilöstöjohtamisen tilaa ja kehitystarpeita ARTTU2-ohjelman 37 kunnassa. Tutkimus tehtiin Vaasan yliopistossa.

Tutkimuksen mukaan parhaiten toimivat osaamisen kehittäminen ja henkilöstöhankinta. Tärkeimpinä kehityskohteina haastatteluissa pidettiin muutosjohtamista, jo hyvin toimivia osaamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen käytäntöjä sekä johtajuuden kehittämistä. Kehittämistä on myös henkilöstöjohtamisen strategisuudessa, jonka tila vaihtelee suuresti.

Tutkijat pitävät tärkeänä, että kunnat nyt ottavat ripeitä kehitysaskeleita omista lähtökohdistaan. Henkilöstökäytännöt on saatava entistä paremmin tukemaan kuntaorganisaatioita muutoksissa. Haasteista selvitään, jos henkilöstöjohtamisen strategia tai ohjelma on pohdittu strategiatyön yhteydessä, henkilöstöjohtaminen on aktiivista, henkilöstökäytännöt tehokkaita ja käytettävissä on ammattitaitoista väkeä hoitamaan niitä.

Muualla verkossa