Suomeksi
Nyhet

Kommunerna efterlyser förändringsledningskompetens

Kommunfältet behöver nu god personalledning mer än någonsin tidigare, konstateras det i en färsk undersökning om den kommunala personalledningens tillstånd och framtid.

Personalledningen upplevs som viktig i kommunerna, men dess tillstånd varierar betydligt från kommun till kommun.

I undersökningen Jag lyckas med god personalledning utreddes genom en enkät och intervjuer personalledningens tillstånd och utvecklingsbehov i 37 kommuner inom ARTTU2-programmet. Undersökningen gjordes vid Vasa universitet.

Enligt undersökningen fungerar kompetensutvecklingen och personalrekryteringen bäst.  De viktigaste utvecklingsobjekten ansågs enligt intervjuerna vara förändringsledning, en redan välfungerande praxis inom ledningen av kompetens och arbetshälsa samt ledarskapsutveckling. Det finns också rum för utveckling av personalledningens strategiska grepp, vars tillstånd varierar stort.

Forskarna anser det vara viktigt att kommunerna nu raskt går vidare utifrån egna utgångspunkter. Personalpraxis måste bättre än tidigare fås att stödja kommunorganisationen i förändringarna. Utmaningarna kan hanteras om personalledningens strategi eller program har dryftats i samband med strategiarbetet, personalledningen är aktiv, personalpraxisen är effektiv och det finns yrkeskunnig personal till förfogande för att se till att praxisen fungerar.

Mer på webben