På svenska
Julkaisu

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) 2022–2025

Painettu sopimuskirja toimitetaan asiakkaille tammikuussa. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 8/2022.

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on noin 82 200 opettajaa. OVTES 2022-2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

Valtaosa sopimuksen piirissä olevista opettajista eli 47 100 työskentelee peruskouluissa. Lukioissa työskentelee 6 400 opettajaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee 9 600 opettajaa. Varhaiskasvatuksen opettajia on 16 700.

Sopimuskorotukset OVTES 2022–2025:ssä

Kolmivuotisella sopimuskaudella toteutetaan sopimuskorotuksia sekä yleiskorotuksina että järjestelyerinä. Sopimusmääräykset palkkojen tarkistamiseen löytyvät allekirjoituspöytäkirjasta.

Sopimusratkaisuun 2022–2025 sisältyy myös kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskeva kehittämisohjelma vuosille 2023–2027.

Tekstimuutoksia useisiin lukuihin

Perhevapaauudistuksen johdosta OVTES:n perhevapaata koskeviin määräyksiin on tullut terminologisia muutoksia.

OVTES 2022–2025 on tehty tekstimuutoksia, jotka koskevat muun muassa peruskoulun ja lukion kiertävän opettajan opetusvelvollisuutta, ammatillisen oppilaiston sivutoimisia tuntiopettajia, päiväkotien johtajien ja apulaisopettajien hinnoittelua sekä kansalais- ja kansanopistojen työaika- ja palkkausmääräyksiä.

Julkaisutiedot

ISBN-numero (Painettu):
978-952-7465-18-9
ISBN-numero (Www):
978-952-7465-19-6
Julkaistu:
ilmestyy 1/2023
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos