Uutinen

Työelämän kehittäminen perustuu tutkimustietoon

KT ja pääsopijajärjestöt JAU ry, JUKO ry ja Sote ry järjestävät 19. joulukuuta seminaarin, jossa kuullaan tuoreita tutkimustuloksia siitä, millaisista työolojen ja työhyvinvoinnin lähtökohdista hyvinvointialueet aloittavat vuoden vaihteessa.

Sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen työhyvinvointia ja työoloja seurataan Suomessa laajasti eri tutkimuksin ja selvityksin. Tutkimustulosten perusteella pystytään arvioimaan  työelämän nykytilaa ja suunnittelemaan sen pohjalta  tarvittavia kehittämistoimia. Eräillä työolotutkimuksilla työelämän tilaa on seurattu Suomessa jo vuosikymmeniä.  Hyvinvointialueiden työolotutkimusseminaarissa tuloksia kuullaan Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen, Kevan ja Tapaturmavakuutuskeskuksen toteuttamista tutkimuksista.

– Työolotutkimusseminaari luo perustaa ja tutkimuksiin perustuvaa tilannekuvaa työhyvinvoinnin ja työolojen kehittämiselle hyvinvointialueilla. Lähtökohtana on, että kehitämme työelämää yhteistoiminnassa ja että työelämän kehittäminen perustuu tietoon. Sitä meillä on runsaasti ja kattavasti käytettävissä, kertoo johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT:sta.

Hyvinvointialueiden ja -yhtymien henkilöstön työhyvinvointia, työkyvyn tukea ja työolojen parantamista edistäviä toimenpiteitä seurataan muun muassa sopimuskaudelle 2022–2025 asetetussa työryhmässä. Työryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä työelämän kehittämisryhmä Tekryn ja hyvinvointialueiden edustajista koostuvan kehittämisjaoksen kanssa. 

Hyvinvointialueiden työolotutkimusseminaari 19.12. 

Hyvinvointialueiden työolotutkimusseminaari lähetetään suorana Kuntatalolta 19.12. klo 12.30–16.30. Seminaari on kaikille avoin, mutta se on suunnattu erityisesti hyvinvointialueiden päättäjille, johdolle ja henkilöstölle. Sen järjestävät KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen hyvinvointialueiden kehittämisjaos ja työryhmä 2022–2025.Seminaarista tehdään tallenne, joka on katsottavissa noin viikon kuluessa KT:n nettisivuilla. 

 

Niilo Hakonen

Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT