På svenska
Uutinen

Opetuksen järjestäminen helpottuu opettajien virkavapaiden aikana

OVTESin sopimusmuutoksilla parannettiin määräaikaisten opettajien asemaa ja työnantajan mahdollisuuksia turvata opetuksen järjestämistä opettajien virkavapaiden aikana.

KT ja JUKO ovat sopineet opetusalan virka- ja työehtosopimusta OVTESiä koskevista sopimusmuutoksista. Muutokset koskevat kahta sopimusmääräystä. Toisella muutoksella parannetaan merkittävästi määräaikaisen opettajan saaman lomapäiväkorvauksen tasoa.  

Toinen puolestaan rajoittaa opettajan mahdollisuutta pätkiä virkavapauttaan koulutyön lyhytaikaisina loma-aikoina. Perhevapaauudistus olisi osaltaan pahentanut tilannetta, koska vanhempainvapaata voidaan uuden lainsäädännön mukaan pitää entistä useammassa osassa. 

– Näillä muutoksilla parannamme työnantajan mahdollisuuksia turvata opetuksen häiriötön jatkuminen sijaistustilanteissa. Toisaalta myös määräaikaisten opettajien asema paranee, KT:n johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta kertoo. 

Ratkaisu voi helpottaa myös määräaikaisten opettajien rekrytointia kunnissa. 

Opettajien lomat poikkeavat muista 

Opettajien kesäpalkasta keskustellaan julkisuudessa ajoittain vilkkaasti. Opettajien virkaehtosopimus on erilainen kuin muilla aloilla. Heillä ei ole vuosilomaa, vaan opetus keskeytyy koulujen loma-ajoiksi ja tästä maksetaan virkaehtosopimuksen perusteella palkkaa. Keskeytysajan palkka ei ole korvausta tehdystä työstä, vaan korvausta puuttuvasta vuosilomasta. 

– Työnantaja ei voi jatkaa sijaisen virkasuhdetta samalle ajalle, jolloin vakituinen viranhaltija on töissä. Tämä on yksiselitteisesti kielletty viranhaltijalaissa, toisin kuin julkisuudessa toisinaan esitetään. Siksi yksittäinen kunta ei voi vaikuttaa asiaan, sanoo neuvottelujohtaja Hannu Freund.  

Sijaisopettaja otetaan vain sille ajalle, jonka sijaisuus kestää. Kun määräaikainen palvelussuhde päättyy, sijaiselle maksetaan lomapäiväkorvausta samalla tavoin kuin muilla aloilla maksetaan vuosilomakorvausta. 

Nämä sopimusmääräysmuutokset OVTESin osioon A (36 § ja 37 §) tulevat voimaan 1.8.2023. Työnantajia asiasta tiedotetaan yleiskirjeellä. Muutokset liittyvät kunta- ja hyvinvointialan sopimusratkaisuun sisältyvään palkkausjärjestelmän kehittämiseen. 

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT