På svenska
Uutinen

Tutkimustietoa kannattaa hyödyntää työhyvinvoinnin kehittämisessä

Julkisen alan työoloista saadaan tuoretta tutkimustietoa vuoden 2023 alussa. Keva ja julkisen alan työmarkkinaosapuolet toteuttavat syksyn aikana tutkimuksen, jolla selvitetään julkisen alan henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia. KT on osallistunut tutkimuksen suunnitteluun.

Kehittämispalaveri kahvihuoneessa

Koko julkisen alan henkilöstön tutkitaan laajalla tutkimuksella joka toinen vuosi. Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksessa selvitetään kunta-alan, valtion virastojen ja evankelisluterilaisen kirkon työoloja ja työhyvinvointia. Tutkimus tarjoaa työpaikoille tärkeää tietoa työhyvinvoinnin kehittämiseen.

KT:n johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen pitää tärkeänä, että työolojen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä hyödynnetään tutkimustietoa.

– Tiedon keräämiseksi tehdään monessa tutkimuksessa huomattava määrä työtä, joten myös tulosten analysointiin ja hyödyntämiseen kannattaa panostaa kunnolla, Niilo Hakonen muistuttaa.

KT mukana tutkimuksen suunnittelussa

Tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa työoloista ja työhyvinvoinnista julkisen alan eri ammattialoilla sekä niissä tapahtuneista muutoksista. Tutkimusta varten on tarkoitus haastatella puhelimitse yhteensä 3 500 kuntasektorin, valtion ja evankelisluterilaisen kirkon palkansaajaa syksyllä 2022. Osa tiedosta kerätään myös sähköisellä kyselyllä.

Tutkimusaineisto tarjoaa jokaiselta julkisen alan sektorilta edustavan otoksen henkilöstöstä. Tutkimustulokset raportoidaan niin, että työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja niiden kehittymistä voi tarkastella myös sektoreittain eli kunta-alalla, valtion virastoissa ja kirkon alalla eri taustatekijöiden kuten ammattialan, ikäryhmän, sukupuolen, esimiesaseman ja työsuhteen määräaikaisuuden mukaan.

Tutkimuskysymykset on pyritty suunnittelemaan niin, että niistä on hyötyä työelämän ilmiöiden ymmärtämisessä ja ennen kaikkea työolojen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. KT:n on ollut mukana suunnittelemassa tutkimusta yhdessä Kevan ja muiden julkisen alan työmarkkinaosapuolten kanssa.

Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja vuodesta 2018 alkaen se on kattanut koko julkisen sektorin. Näin ollen se tarjoaa mahdollisuuden myös vertailla työolojen kehittymistä ajallisesti.

Muualla verkossa

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT