På svenska
Uutinen

Asiantuntijatyön rajaamiseen etsitään ratkaisuja tutkimushankkeessa

Työn ylipursuaminen tarkoittaa ilmiötä, jossa työtä on liikaa ja sen rajaaminen on vaikeaa. Työterveyslaitos tutkii Ylipursuavasta olennaiseen -hankkeessa, miten työn ylipursuaminen näkyy asiantuntijatyössä ja työtä voisi rajata paremmin. KT on edustettuna hankkeen ohjausryhmässä.

Asiantuntijatyölle on tyypillistä, että työtä on paljon ja se voi läikkyä yli rajojen niin, että työrooli ja yksityiselämä sotkeutuvat toisiinsa. Työn ylipursuaminen voi heikentää työn hallinnan tunnetta, hyvinvointia ja työssä suoriutumista.

Asiantuntijoiden työt ja työroolit ovat erilaisia, joten työn ylipursuaminen voi näkyä eritavoin eri aloilla ja töissä.

Työterveyslaitoksen (TTL) Ylipursuavasta olennaiseen -tutkimuksessa hahmotetaan kokonaiskuvaa työn ylipursuamisesta asiantuntijatyössä. Hankkeessa tutkitaan esimerkiksi työn autonomian ja monipaikkaisuuden yhteyttä työn ylipursuamiseen. Lisäksi selvitetään, miten työn ylipursuaminen vaikuttaa työssä suoriutumiseen.

Tavoitteena on tunnistaa työn rajaamisen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia. Tutkimus toteutetaan vuosina 2023–2025.

Ratkaisuja työn rajaamiseen ja parempaan työnhallintaan

Hankkeessa tuotetaan monipuolinen tutkimusaineisto, joka antaa hyvän pohjan asiantuntijatyön kehittämiselle.

Tavoitteena on myös löytää tutkimukseen perustuvia uusia ratkaisuja työn rajojen parempaan hallintaan sekä työn rajaamiseen eli olennaistamiseen. Ratkaisut on suunnattu työpaikoille, erityisesti HR-ammattilaisille, työhyvinvoinnista vastaaville ja esihenkilöille, mutta myös yksittäisille asiantuntijoille.

Hankkeessa rakennetaan yhteistyössä eri asiantuntijaorganisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa 10 askelta olennaiseen -verkkosisältö, jonka materiaalit tukevat työn rajaamista ja rajojen hallintaa.

Askeleet auttavat asiantuntijoita ja asiantuntijatyöpaikkoja

  • keskittymään työssä olennaiseen
  • hahmottamaan paremmin työn määrään, työtehtäviin ja työntekijyyteen liittyviä rajoja
  • arvioimaan rajojen ja rajattomuuden merkitystä sekä niihin liittyviä muutostarpeita.

KT osallistuu hanketyöskentelyyn sen ohjausryhmässä, jossa KT:n edustajana on kehittämispäällikkö Jaana Näsänen.

Muualla verkossa

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT