Suomeksi

Arbetstider

Inom kommunsektorn tillämpas flera olika arbetstidsformer. Arbetsgivaren väljer inom ramen för arbetstidslagen och tjänste- och arbetskollektivavtalen den arbetstidsform som är ändamålsenlig med tanke på verksamheten och arbetsuppgifterna.

Personalen efter arbetstidsform

Allmän arbetstid är den vanligaste arbetstidsformen inom kommunsektorn och tillämpas på en tredjedel av personalen.

Andel
Allmän arbetstid (38,25 tim./vecka) 34
Periodarbete (114,75 tim./3 veckor) 29
Undervisningsskyldighet 12
Byråarbetstid (36,25 tim./vecka) 13
Andra arbetstidsformer 9
Läkare 3

Sjukfrånvaro

Inom kommunsektorn ökade antalet sjukfrånvarodagar under 2000-talet fram till 2008, då sjukfrånvaron var i genomsnitt 19,4 dagar per årsverke. Därefter minskade sjukfrånvaron fram till 2015 med i genomsnitt 2,9 dagar och 2015 var antalet sjukfrånvarodagar i genomsnitt 16,5. Därefter hölls det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar något under 17 dagar till 2021. År 2022 började den genomsnittliga längden på sjukfrånvarodagarna öka kraftigt och var då 20,7 dagar. I kommunerna som ingick i undersökningen hade 16 % av personalen inte varit frånvarande en enda dag år 2022 på grund av egen sjukdom. Andelen arbetstagare utan sjukfrånvaro minskade med 13 procentenheter jämfört med året innan och är den lägsta noteringen under hela 2000-talet.

Källa: Arbetshälsoinstitutet, undersökningsprojektet Kunta10 + Helsingfors.