Arbetstider

Inom kommunsektorn tillämpas flera olika arbetsformer. Kommunerna och samkommunerna väljer inom ramen för arbetstidslagen och kollektivavtalen det arbetstidssystem som är det mest ändamålsenliga för verksamheten och med tanke på hur uppgifterna ska skötas.

Personalen efter arbetstidsform

Periodarbete är den vanligaste arbetstidsformen inom kommunsektorn och tillämpas på en tredjedel av personalen.

I början av 2017 förlängdes den ordinarie arbetstiden i kommunsektorn med i genomsnitt 30 min./vecka.

Andel
Allmän arbetstid (38,75 tim./vecka) 34
Periodarbete (116,25 tim./ 3 veckor) 29
Lärare 13
Byråarbetstid (36,75 tim./vecka) 13
Andra arbetstidsformer 7
Läkare 4

Sjukfrånvaro

Inom kommunsektorn ökade antalet frånvarodagar på grund av sjukdom under 2000-talet ända fram till år 2008 då sjukfrånvaron uppgick till i medeltal 19,4 dagar per årsverke. Efter det minskade sjukfrånvaron fram till år 2015 med i medeltal 2,9 dagar. År 2015 var det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar 16,5 och år 2017 hade antalet ökat lite och var i snitt 16,7 dagar.

Källa: Arbetshälsoinstitutet, undersökningsprojektet Kunta10 + Helsingfors.