Suomeksi

Arbetstider

Inom kommunsektorn tillämpas flera olika arbetsformer. Kommunerna och samkommunerna väljer inom ramen för arbetstidslagen och kollektivavtalen det arbetstidssystem som är det mest ändamålsenliga för verksamheten och med tanke på hur uppgifterna ska skötas.

Personalen efter arbetstidsform

Periodarbete är den vanligaste arbetstidsformen inom kommunsektorn och tillämpas på en tredjedel av personalen.

Andel
Allmän arbetstid (38,25 tim./vecka) 33
Periodarbete (114,75 tim./ 3 veckor) 29
Undervisningsskyldighet 12
Byråarbetstid (36,25 tim./vecka) 13
Andra arbetstidsformer 9
Läkare 4

Sjukfrånvaro

Inom kommunsektorn ökade antalet frånvarodagar på grund av sjukdom under 2000-talet fram till år 2008, då sjukfrånvaron var i snitt 19,4 dagar per årsverke. Efter det minskade sjukfrånvaron fram till år 2015 med i medeltal 2,9 dagar och år 2015 var antalet sjukfrånvarodagar i medeltal 16,5. Därefter har det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar hållits något under 17 dagar och år 2021 var antalet sjukfrånvarodagar i medeltal 16,7. I kommunerna som ingick i undersökningen var 29,4 procent av personalen inte frånvarande en enda dag år 2021 på grund av att de själva skulle ha varit sjuka. Andelen anställda utan sjukfrånvaro ökade med en procentenhet jämfört med året innan, och det är därmed fråga om den högsta siffran under hela 2000-talet.

Källa: Arbetshälsoinstitutet, undersökningsprojektet Kunta10 + Helsingfors.