Suomeksi

Personalen efter åldersgrupp och medelålder

I kommunsektorn är personalens medelålder högre än inom andra arbetsmarknadssektorer.

Medelåldern bland de kommunalt anställda är cirka 45 år. De visstidsanställda är betydligt yngre än de fast anställda.

De anställda inom det tekniska avtalsområdet och de timavlönade är något äldre än genomsnittet.

Anställda med lön, per åldersklass och medelålder

60 eller över 50–59 40–49 30–39 20–29 20 eller under
2020 (45,6) 12,8 29,8 25,2 21,3 10,6 0,4
2019 (45,7) 12,6 30,6 25,1 20,8 10,5 0,4
2018 (45,7) 12,0 31,4 25,2 20,5 10,5 0,3
2017 (45,8) 11,7 31,7 25,5 20,3 10,4 0,3
2016 (45,8) 11,5 32,0 25,7 20,2 10,3 0,3
2015 (45,8) 11,1 32,2 25,9 20,2 10,1 0,2
2014 (45,7) 10,7 32,4 26,2 20,1 10,3 0,3
2013 (45,7) 10,3 32,4 26,6 19,8 10,3 0,3
2012 (45,6) 9,9 32,4 27,2 19,5 10,3 0,3
2011 (45,6) 9,5 32,5 27,8 19,3 10,2 0,4
2010 (45,5) 9,2 32,5 28,5 19,2 10,0 0,3
2009 (45,5) 8,7 32,5 29,3 19,2 9,7 0,3
2008 (45,4) 8,1 32,5 30,3 19,3 9,7 0,3
2007 (45,3) 7,1 32,9 30,7 19,3 9,4 0,3
2006 (45,1) 6,0 32,9 31,4 19,7 9,5 0,2
2005 (44,9) 5,0 32,8 32,1 20,0 9,6 0,3
2004 (44,5) 4,1 32,2 32,7 20,7 9,9 0,3
2003 (44,0) 3,5 30,8 32,9 22,2 10,0 0,3
2002 (44,0) 3,2 30,9 33,6 21,9 9,7 0,5

Personalens medelålder 2020

Personalgrupp

Medelålder/år

Hela den kommunala personalen

45,6

Kvinnor

45,7

Män

45,5

Månadsavlönade enligt avtalsområde

 

AKTA

45,4

– UKTA

46,2

– Tekniska

47,7

– Läkarna

43,6

– Övriga

45,7

Timavlönade

49,4

Fast anställda

47,6

Visstidsanställda

39,0

Heltidsanställda

45,7

Deltidsanställda
och anställda i bisyssla

45,3

Personalen inom respektive avtalsområde per åldersklass