Suomeksi

Avtalsområdena

Kommunerna och samkommunerna hade totalt 425 000 tjänsteinnehavare och arbetstagare i oktober 2020. De flesta omfattades av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA är det största avtalsområdet i kommunsektorn. Hela 314 000 löntagare omfattas av detta avtal.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA gäller totalt 63 800 lärare. Merparten, dvs. 46 000 av dessa lärare arbetar i grundskolor. I gymnasierna arbetar 6 100 lärare.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS gäller totalt 23 000 tjänsteinnehavare och arbetstagare. Den största yrkesgruppen inom detta avtal är de anställda inom brand- och räddningsväsendet. Övriga yrkesgrupper är bl.a. fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA gäller totalt 5 500 arbetstagare. Timavlöning tillämpas bl.a. inom gatuunderhåll och renhållning, park- och trädgårdsarbeten samt olika slags byggnads- och installationsarbeten.

Tjänstekollektivavtalet för läkare LÄKTA gäller 17 400 läkare som arbetar för kommuner eller samkommuner. Av dessa läkare arbetar 10 200 på sjukhus och 4 100 vid hälsocentraler. Totalt 2 600 läkare arbetar som tandläkare och omkring 500 som veterinärer.

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för musiker gäller musiker och kapellmästare som arbetar vid stadsorkestrar.  Avtalen gäller omkring 700 tjänsteinnehavare och arbetstagare vid stadsorkestrarna i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Lojo, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för skådespelare gäller skådespelare som arbetar vid stadsteatrar. Cirka 140 skådespelare omfattas av avtalet. Det finns nio kommunala teatrar som tillämpar detta avtal: Imatra, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Vasa och Wasa Teater / Österbottens regionteater.

Personalen efter avtalsområde

 

Anställda som omfattas av UKTA

Työmarkkinatutkimus

E-post:
tutkimus@kt.fi