Suomeksi

Avtalsområdena

Kommunerna och samkommunerna hade totalt cirka 444 000 anställda i oktober 2022. Flest anställda arbetade inom social- och hälsovårdssektorn.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) är det största avtalsområdet i kommunsektorn och omfattar omkring 183 300 anställda. 
Till de största yrkesgrupperna hör sjukskötare, närvårdare, handledare, hälsovårdare, avdelningssekreterare, socialarbetare och anstaltsvårdare.

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn AKTA omfattar omkring 112 000 löntagare. De största yrkesgrupperna i avtalet är barnskötare inom småbarnspedagogiken, skolgångshandledare, barnskötare, byråsekreterare, familjedagvårdare, matservicearbetare, städare, lantbruksavbytare, skolgångsbiträden och biblioteksfunktionärer.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA gäller 84 600 lärare. Merparten, dvs. 48 300, arbetar i grundskolor. I gymnasierna arbetar 6 600 och inom småbarnspedagogiken 17 100 lärare.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS tillämpas på 16 700 anställda. Yrkesgrupper inom avtalsområdet är bland annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer. I början av 2023 överfördes personal från avtalsområdet till välfärdsområdena. Antalet anställda som överfördes var uppskattningsvis 7 300, varav den största gruppen var brand- och räddningspersonal. 

Arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA gäller totalt 4 700 arbetstagare. Timavlöning tillämpas bl.a. inom gatuunderhåll och renhållning, park- och trädgårdsarbeten samt olika slags byggnads- och installationsarbeten.

Tjänstekollektivavtalet för läkare LÄKTA omfattade i oktober 2022 totalt 17 700 läkare, tandläkare och veterinärer som arbetade för kommuner eller samkommuner. Av dessa arbetade cirka 10 200 läkare och 250 tandläkare på sjukhus och 3 900 läkare och 2 300 tandläkare på hälsovårdscentraler. Veterinärernas antal i oktober 2022 var cirka 500.

Tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorns musiker gäller musiker och kapellmästare som arbetar vid stadsorkestrar.  Avtalen gäller omkring 700 tjänsteinnehavare och arbetstagare vid stadsorkestrarna i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Lojo, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Arbetskollektivavtalet för kommunsektorns skådespelare gäller skådespelare som arbetar vid stadsteatrar. Cirka 120 skådespelare omfattas av avtalet. Det finns åtta kommunala teatrar som tillämpar detta avtal: Imatra, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Vasa och Wasa Teater / Österbottens regionteater.

Personalen efter avtalsområde

 

Anställda som omfattas av UKTA

Työmarkkinatutkimus

E-post:
tutkimus@kt.fi