På svenska

Työajat

Kunta-alalla on käytössä useita työaikamuotoja. Työnantaja valitsee työaikalain sekä kunnallisten virka- ja työehtosopimusten rajoissa sen työaikamuodon, joka on toiminnan ja tehtävien kannalta tarkoituksenmukainen.

Henkilöstö työaikamuodoittain

Kunta-alan yleisin työaikamuoto on yleistyöaika, jonka piirissä on kolmasosa henkilöstöstä.

Osuus
Yleistyöaika (38,25 t/vko) 34
Jaksotyö (114,75 t/3 vkoa) 29
Opetusvelvollisuustyöaika 12
Toimistotyöaika (36,25 t/vko) 13
Muut työaikamuodot 9
Lääkärit 3

Sairauspoissaolot

Kunta-alan sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2000-luvulla aina vuoteen 2008 asti, jolloin sairauspoissaoloja oli keskimäärin 19,4 päivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Tästä lähtien sairauspoissaolot vähenivät vuoteen 2015 mennessä keskimäärin 2,9 päivällä ja vuonna 2015 sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin 16,5. Tämän jälkeen sairauspoissaolopäivien keskimääräinen kesto pysyi hieman alle 17 päivässä vuoteen 2021 asti. 

Vuonna 2022 sairauspoissaolopäivien keskimääräinen kesto kääntyi jyrkkään kasvuun. Vuonna 2022 sairauspoissaolojen keskimääräinen kesto oli 20,7 päivää. 

Tutkimuksen kunnissa 16 % henkilöstöstä ei ollut päivääkään poissa oman sairauden vuoksi vuonna 2022. Nolla päivää sairastaneiden työntekijöiden osuus väheni edelliseen vuoteen verrattuna 13 prosenttiyksikön verran ja on koko 2000-luvun alhaisin.