Työajat

Kunta-alalla on käytössä useita työaikamuotoja. Kunta tai kuntayhtymä valitsee työaikalain sekä kunnallisten virka- ja työehtosopimusten rajoissa sen työaikamuodon, joka on toiminnan ja tehtävien kannalta tarkoituksenmukainen.

Henkilöstö työaikamuodoittain

Kunta-alan yleisin työaikamuoto on jaksotyö, jonka piirissä on kolmasosa henkilöstöstä.

Osuus
Yleistyöaika (38,75 t/vko) 34
Jaksotyö (116,25 t/ 3 vkoa) 29
Opettajat 13
Toimistotyöaika (36,75 t/vko) 13
Muut työaikamuodot 7
Lääkärit 4

Sairauspoissaolot

Kunta-alan sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2000-luvulla aina vuoteen 2008 asti, jolloin sairauspoissaoloja oli keskimäärin 19,4 päivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Tästä lähtien sairauspoissaolot vähenivät vuoteen 2015 mennessä keskimäärin 2,9 päivällä. Sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2015 keskimäärin 16,5 ja vuonna 2017 hieman enemmän eli keskimäärin 16,7 päivää.

Sairauspoissaolotietojen lähde: Työterveyslaitos, Kunta 10-tutkimus + Helsinki.