På svenska

Työajat

Kunta-alalla on käytössä useita työaikamuotoja. Kunta tai kuntayhtymä valitsee työaikalain sekä kunnallisten virka- ja työehtosopimusten rajoissa sen työaikamuodon, joka on toiminnan ja tehtävien kannalta tarkoituksenmukainen.

Henkilöstö työaikamuodoittain

Kunta-alan yleisin työaikamuoto on jaksotyö, jonka piirissä on kolmasosa henkilöstöstä.

Osuus
Yleistyöaika (38,25 t/vko) 33
Jaksotyö (114,75 t/ 3 vkoa) 29
Opetusvelvollisuustyöaika 12
Toimistotyöaika (36,25 t/vko) 13
Muut työaikamuodot 9
Lääkärit 4

Sairauspoissaolot

Kunta-alan sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2000-luvulla aina vuoteen 2008 asti, jolloin sairauspoissaoloja oli keskimäärin 19,4 päivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Tästä lähtien sairauspoissaolot vähenivät vuoteen 2015 mennessä keskimäärin 2,9 päivällä ja vuonna 2015 sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin 16,5. Tämän jälkeen sairauspoissaolopäivien keskimääräinen kesto on pysynyt hieman alle 17 päivässä ja vuonna 2021 sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin 16,7. Tutkimuksen kunnissa 29,4 % henkilöstöstä ei ollut päivääkään poissa oman sairauden vuoksi vuonna 2021. Nolla päivää sairastaneiden työntekijöiden osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna prosenttiyksikön verran ja on koko 2000-luvun suurin.

Sairauspoissaolotietojen lähde: Työterveyslaitos, Kunta 10-tutkimus + Helsinki.