Suomeksi
Nyhet

Insamling av uppgifter om lärare inleds i mars

Enkäten är riksomfattande och den görs på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet. För att kunna förutse behovet av lärarutbildning och utveckla den kompletterande utbildningen för lärare är det viktigt att få så fullständig information som möjligt.

Lukiolaisia luokkahuoneessa. Kuva: Pixhill.

Statistikcentralen inleder insamlingen av information om lärare i början av mars. Enkäten riktas till lärare i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, grundläggande yrkesutbildningen och yrkesinriktade vuxenutbildningen, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen. År 2019 inkluderar insamlingen av uppgifter för första gången också lärare inom den grundläggande konstundervisningen.

Uppgifterna gäller bland annat

  • lärarnas behörighet
  • lärarkårens åldersstruktur
  • undervisningsgruppernas storlek
  • lärarnas deltagande i fortbildning.

Insamlingen av uppgifter om lärare har gjorts med cirka tre års mellanrum från år 2002. Den senaste gjordes år 2016.

Statistikcentralen kontaktar läroanstalter och lärare per e-post

Statistikcentralen tar kontakt med läroanstalter och lärare per e-post. Enkätens första fas riktas till läroanstalternas rektorer för insamling av bakgrundsinformation och kontaktuppgifter. I följande fas får lärarna svara på frågor som gäller dem själva.

Enkäten har beretts av Undervisnings- och kulturministeriet, Statistikcentralen, Utbildningsstyrelsen, KT Kommunarbetsgivarna, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland TPO, Finlands musikläroinrättningars förbund, Finlands Rektorer och Kommunförbundet.

Enkätresultaten publiceras i rapporten Lärare och rektorer i Finland 2019.

Mer på webben

 

Riikka Krause

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2231
Mobiltelefon:
+358 40 827 4170
E-post:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT