Suomeksi
Nyhet

Anvisningar om en trygg återgång till arbetet i den grundläggande utbildningen

Grundskolornas personal och elever återvänder till skolbyggnaderna 14.5.2020 och lärarnas distansundervisning upphör. Då närundervisningen återupptas måste skolorna beakta coronaepidemin och anknytande arbetarskyddsfrågor.

Peruskoululainen on menossa kouluun.

Endast i undantagsfall och med stöd av ett utlåtande från företagsläkaren kan det bli möjligt att undervisa hemifrån. Det viktigaste är att det är tryggt att arbeta i skolorna trots epidemin.

För att stödja organiseringen av undervisningen i de rådande undantagsförhållandena har KT i samarbete med Kommunförbundet, Bildningsarbetsgivarna, OAJ, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet utarbetat anvisningar om arbetarskydd. Sammanställningen av anvisningarna koordineras av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Anvisningarna uppdateras vid behov.