Suomeksi
Nyhet

Ändringar gällande föräldradagpenningar

I början av april 2019 träder vissa ändringar som gäller föräldradagpenningar i kraft.

Vauvan sängyn yläpuolella on värikkäitä leluja. Kuva: Pixhill.

Föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar förlängs och alla som adopterar ett barn utom familjen har rätt till föräldrapenning.

Den tid då pappan i en flerlingsfamilj får faderskapspenning förlängs.

För en mamma som ensam har hand om sitt barn förlängs föräldradagpenningsperioden så att den motsvarar den sammanlagda föräldradagpenningsperioden för en familj med två föräldrar. Rätt till förlängning av föräldradagpenningsperioden har man om det utöver barnets mamma inte finns någon annan person som skulle kunna få t.ex. faderskapspenning.

Bestämmelserna om föräldradagpenning preciseras också så att skötsel av kommunala förtroendeuppdrag inte anses vara förvärvsarbete. I och med ändringen betalas föräldradagpenning ut till fullt belopp också för de dagar som en förälder sköter förtroendeuppdrag.