Suomeksi
Publikation

Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns tekniska personal (TS) 2022–2025

Den finska avtalsboken utkommer i november–december och levereras till kunderna i december. Den svenska avtalvboken utkommer i januari-februari. Ändringarna i avtalet framgår av KT:s cirkulär 3/2022 och 10/2022.

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal tillämpas på 24 000 löntagare. Den största yrkesgruppen inom avtalet är brand- och räddningspersonalen.

Andra yrkesgrupper är bl.a. fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Uppgifter om publikationen

ISBN (Tryckt):
978-952-7465-40-0
Utgiven:
Kommer ut 1/2023
Utgivare:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
1. upplagan