Suomeksi
Nyhet

Politiska stridsåtgärder riktas mot kommunsektorn

De kommunala fackorganisationerna har varslat om nya politiska stridsåtgärder. JHL genomför en två dagars politisk strejk den 22–23 oktober. Tehy och Super har meddelat om ett förbud mot byte av arbetsskift för tiden 22 oktober till 4 november.

De utlysta stridsåtgärderna är en protest mot regeringens föresatser att ändra sådana i arbetsavtalslagen avsedda uppsägningsgrunder som har samband med arbetstagarens person. Lagändringen gäller inte kommunsektorn. Att stridsåtgärderna riktas mot kommunsektorn är därför oskäligt.

JHL varslade om en politisk strejk

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL varslade om en politisk strejk som gäller en del kommunala arbetsgivare. Den politiska strejken inleds måndagen den 22 oktober klockan 00.00 och avslutas tisdagen den 23 oktober klockan 24.00. Strejken gäller samtliga arbetsskift som börjar under strejkperioden enligt anmälan. Personer i tjänsteförhållande står utanför strejken. JHL meddelade samtidigt att övertids- och skiftbytesförbuden för alla kommunala arbetsgivares del upphör den 21 oktober klockan 24.00.

Strejken gäller sektorerna rengöringstjänster, fastighetsservice och kosthåll samt idrotts-, motions- och kulturtjänster.

Tehy och Super meddelade om ett förbud mot byte av arbetsskift

Tehy och Super har å sin sida meddelat om ett förbud mot byte av arbetsskift från måndagen den 22 oktober 2018 till söndagen den 4 november 2018 klockan 23.59.

Tehy har meddelat att skiftbytesförbudet gäller alla dess medlemmar. Enligt Supers meddelande gäller skiftbytesförbudet både kommunsektorns och den privata sektorns arbetsplatser. Skiftbytesförbudet gäller inte tjänsteinnehavare i någondera organisationen.