Suomeksi
Pressmeddelande

Den politiska arbetskonflikten är helt orimlig i kommunsektorn

Flera av kommunsektorns löntagarorganisationer har meddelat att deras medlemmar deltar i förbudet mot övertid och förbudet mot byte av arbetsskift den 26–28 september. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har meddelat att de inleder en omfattande övertidsblockad och ett förbud mot byte av arbetsskift på nästan alla sina avtalsområden i början av oktober. Stridsåtgärden är en protest mot regeringens lagförslag som försämrar uppsägningsskyddet i företag med färre än 20 anställda.

Kuvassa ensihoitajat ovat ambulanssin vieressä.

– Denna politiska arbetskonflikt är helt orimlig i kommunsektorn. Lagen som är under beredning gäller inte kommunsektorns arbetsplatser. Det ser ut som en självmatande organisationspolitisk ond cirkel där man tävlar om vem som försvagar kommuninvånarnas service mest , säger arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Hittills har Super, Tehy, Jyty, Talentia och Finlands Hälsovårdarförbund meddelat om att deras medlemmar deltar i konflikten.  Senaste meddelandet kom från JHL. Personer i tjänsteförhållande i kommuner och samkommuner kan inte delta i politiska arbetskonflikter.

– Alla organisationer har inte ens lämnat sådana funktioner som är livsviktiga för samhället, medborgarnas liv, hälsa och trygghet, utanför konflikten. 

Att arbetskonflikten riktas mot kommunsektorn är svårt att förstå också med tanke på att kommunen är en trygg och stabil arbetsgivare. Ingen har föreslagit ändringar i de stora arbetsgivarnas uppsägningsgrunder.

Jalonen vädjar till regeringen och fackföreningsrörelsen att hitta en kompromisslösning på den principiella och tillspetsade konflikten.

– Kommunarbetsgivarna ansvarar för att servicen upprätthålls också under pågående arbetskonflikt. Därför måste arbetsgivaren vid behov utöva sin rätt att leda arbetet för att trygga servicen och patientsäkerheten.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT