På svenska
Julkaisu

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 2022–2025

Painettu sopimuskirja toimitetaan asiakkaille tammikuussa. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 10/2022.

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piirissä on 24 000 palkansaajaa. TS 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

Sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.

Sopimuskorotukset TS 2022–2025:ssä

Kolmivuotisella sopimuskaudella toteutetaan sopimuskorotuksia sekä yleiskorotuksina että järjestelyerinä. Sopimusmääräykset palkkojen tarkistamiseen löytyvät allekirjoituspöytäkirjasta.

Sopimusratkaisuun 2022–2025 sisältyy myös kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskeva kehittämisohjelma vuosille 2023–2027.

Perhevapaauudistus TS:ssä

Lainsäädännössä tuli 1.8.2022 voimaan perhevapaauudistus, jonka johdosta joitakin TS:n määräyksiä on muutettu. TS:n uudet perhevapaata koskevat määräykset on koottu allekirjoituspöytäkirjan liitteeseen.

Julkaisutiedot

ISBN-numero (Painettu):
978-952-7465-26-4
ISBN-numero (Www):
978-952-7465-27-1
Julkaistu:
ilmestyy 1/2023 (painettu)
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos