På svenska
Uutinen

Poliittiset lakot ovat kohdistuneet myös julkisen alan palveluihin

SAK ja sen liitot ovat järjestäneet kuluvan syksyn aikana poliittisia mielenilmaisuja ja lakkoja, jotka ovat kohdistuneet myös kuntiin ja hyvinvointialueisiin. KT antaa tarvittaessa ohjeita niille työnantajille, jotka joutuvat työtaistelutoimien kohteeksi.

Eduskuntatalo sijaitsee Helsingissä Etu-Töölössä.

Järjestöt ovat ilmoittaneet vastustavansa poliittisilla mielenilmaisuillaan maan hallituksen suunnittelemia työelämän uudistuksia. Poliittinen työtaistelutoimenpide on laillinen, kun se ei kohdistu voimassa oleviin työehtosopimuksiin tai niiden määräyksiin. 

Viranhaltijoiden osalta hallituksen suunnittelemiin toimenpiteisiin kohdistuva ns. poliittinen työtaistelu on pysyvän työrauhavelvoitteen vastainen ja näin ollen laiton.   

Työnantajalla on työnjohto-oikeus myös työtaistelutilanteessa

Palvelujen ja toiminnan järjestäminen on työnantajan vastuulla. Työnseisauksen uhatessa työnantajan on syytä viipymättä keskustella työnseisauksen mahdollisesta toteutumisesta ja laajuudesta työpaikan luottamusmiesten kanssa. Työnantajalla on työtaistelutilanteessa työnjohto-oikeus.

KT antaa ohjeita niille työnantajille, jotka joutuvat poliittisten mielenilmausten kohteeksi, ja kehottaa työnantajia varautumaan mielenilmauksiin.

Poliittisiin työtaisteluihin varaudutaan kuten työtaistelutoimiin. Lainsäädännössä ei ole säädetty poliittisten työtaistelutoimien ilmoitusajasta.

Palvelemme työnantajia työtaisteluihin liittyvissä kysymyksissä osoitteessa tyotaistelut(at)kt.fi.