Suomeksi
Vanliga frågor
VÄLKA
AKTA
SH-avtalet

Är en politisk strejk en laglig konfliktåtgärd och måste den anmälas i förväg?

En strejk som berör arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller någon annan konfliktåtgärd (t.ex. en politisk strejk) som inte riktas mot gällande kollektivavtal strider inte mot fredsplikten, dvs. det är en laglig åtgärd. I fråga om tjänsteinnehavare är politiska arbetskonflikter olagliga.

En politisk arbetskonflikt omfattas inte av den lagstadgade skyldigheten att anmäla den två veckor i förväg.