Suomeksi
Nyhet

Proaktiv personalledning är bästa formen av förändringsledarskap

Förändringarna på kommunfältet kräver en mer strategisk och proaktiv personalledning visar en färsk personalundersökning inom programmet ARTTU2.

Kehittämispalaveri kahvihuoneessa

I forskningsprojektet Jag lyckas med god personalledning (KUNTA-HEJO) inom ARTTU2-programmet, utreddes personalledningens situation och framtid i kommunerna. Undersökningen genomfördes av forskningsgruppen för personalledning vid Vasa universitet.

Enligt undersökningen är kompetensutveckling och ledning av arbetshälsan den främsta styrkan i kommunernas personalarbete. Det största utvecklingsbehovet finns inom förändringsledning, ledning av chefsarbetet och i att leda och premiera prestationer.

Proaktiv personalplanering viktigare än någonsin

Hur väl omstruktureringarna i kommunorganisationerna lyckas beror i synnerhet på personalarbetet genom vilket man fastställer personalstyrkan, arbetsuppgifterna och den kompetens som behövs till följd av omstruktureringarna. Samtidigt bör kommunerna systematiskt vinnlägga sig om att personalen behåller sin arbetsförmåga och arbetsglädje.

En stor del av de kommunala ledarna anser särskilt den proaktiva personalplaneringen vara viktigare än någonsin. Enligt undersökningen borde kommunerna gå från personalförvaltning till strategisk personalledning som är samtidigt proaktiv och smidig. 

Proaktivitet, smidighet och förändringsberedskap på både individ- och organisationsnivå blir allt viktigare i framtiden. Kommunerna borde också hitta personalarbetssätt som  passar den egna kommunen.

Mer på webben

ARTTU2-programmets undersökning ”Jag lyckas med god personalledning” (KUNTA-HEJO) >