Suomeksi
Nyhet

På gång inom projektet Soteliiderit

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. I början av projektet åkte projektchef Aija Tuimala runt och intervjuade arbetsgivare inom social- och hälsovårdssektorn och gjorde en utredning över deras behov.

KT:n Aija Tuimala ja Iikka Niinimaa ovat Soteliiderit-hankkeen vetäjiä.

– Jag inledde arbetet som projektchef för Soteliiderit i slutet av april, och jag är mycket tacksam över att få vara med och främja gott ledarskap inom social- och hälsovårdssektorn, berättar projektchef Aija Tuimala ivrigt.

– Det finns ett tydligt behov av projektet, eftersom nästan 50 av de chefer som jag intervjuade i sex landskap i maj–juni framförde flera teman som de ville få nationellt stöd inom.

I önskemålen som framfördes betonades behoven av att förbättra tillgången på arbetskraft och social- och hälsovårdsbranschens attraktionskraft. Cheferna inom sektorn upplevde det också som nödvändigt att utveckla ledarskapspraxisen och kompetensledningen inom kommunsektorn.

Enligt ledningens erfarenheter vill unga arbeta med något som känns meningsfullt. Med hjälp av ett coachande ledarskap som uppmuntrar till självständighet bevarar man också ungas motivation på ett bättre sätt.

Helhetsbilden av social- och hälsovårdsorganisationernas framtid är splittrad just nu. I vissa landskap fortsätter beredningen av förvaltningsreformerna, och i andra väntar man fortfarande på besked om officiella riktlinjer. De här gemensamma orosmomenten och funderingarna är en gemensam nämnare för arbetsgivare inom sektorn, oavsett vilken modell som används.

Möte för arbetsgivare inom sektorn på hösten

Från och med hösten 2019 ordnar KT och projektet Soteliiderit tillsammans evenemang med olika teman, där man förbereder frågor inför internationella sammankomster och för framtida nätverk.
Dessa teman kommer också att presenteras under mötet för KT:s HR-nätverk. Nätverksarbetet inom sektorn fortsätter effektivt under de kommande åren.

– Vi arbetar tillsammans med Iikka Niinimaa i projektet, men vi har också ett tätt samarbete med sakkunniga vid KT, Kommunförbundet och Keva, berättar Tuimala.

– Vi bjuder också in kommunernas och sjukvårdsdistriktens högsta ledning, HR-chefer och chefer inom social- och hälsovården till ett riksomfattande seminarium i november, berättar Tuimala. En av cheferna som intervjuades konstaterade att det är dags att sätta de egna tjänsterna i skick istället för att reda ut förvaltningen. Låt oss alltså göra detta tillsammans!

Projektet Soteliiderit genomförs med stöd av Europeiska socialfonden.

Mer information om intervjuerna