Suomeksi
Nyhet

Infoträff om omvälvningarna i arbetslivet i praktiken

Hundra professionella inom personalledning från olika delar av Finland deltog i KT:s HR-nätverks infoträff tisdagen den 12 juni för att diskutera de praktiska konsekvenserna av omvälvningarna i arbetslivet.

Kuva tietotärskyn ryhmätyön post it -lapusta

Det som väckte mest diskussion under träffen var vilka möjligheter till förnyelse och utveckling alla förändringar för med sig och vilka hinder som måste röjas för att ge plats för förnyelse. Träffens tyngdpunkt låg på ledarskap och personalledning.

Esbos personaldirektör Kimmo Sarekoski diskuterade i sitt inlägg omfattningen och djupet i den pågående omvälvningen. När arbetet förändras kan det till och med påverka arbetsidentiteten.

Professor Anne Birgitta Pessi vid Helsingfors Universitet och forskningsprofessor Jari Hakanen vid Arbetshälsoinstitutet betonade vikten av mänskligt ledarskap. Utöver att forma arbetet hjälper det människor att aktivt anpassa sig till och delta i förändringar.

Arbetshälsoinstitutets forskningsprofessor Tuomo Alasoini underströk teknologins roll i omvälvningen och talade om att utveckla arbetsplatsen till en meningsfull arbetsplats. Universitetslektor Hanna Vakkala vid Lapplands universitet efterlyste kunskapens och delaktighetens roll i förändringen. Hon anser att en god kunskapskultur har sin grund i en öppen och förtroendeingivande organisationskultur.

KT hade som mål att tillsammans med professionella inom personalledning och möjligen också huvudavtalsorganisationerna hitta metoder för att möta förändringarna på arbetsplatserna.

Infoträffen arrangerades av KT:s HR-nätverk för arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalfrågor. Du kan bekanta dig med HR-nätverkets verksamhet på : https://www.kt.fi/sv/personalledning/ledning-av-personalresurser/natverk-for-hr